דרושים
 
מחפשי עבודה
 


דרושים בחברת נמל אשדוד

גודל חברה: לא צויין
תעשייה: ימאות
פרופיל חברה:
חברת נמל אשדוד בע"מ נמל אשדוד מהווה שער כניסה מרכזי לסחורות ומטענים למדינת ישראל וממנה, מאז החל לפעול בשנת 1965. נמל אשדוד, השער הכלכלי של מדינת ישראל, שוכן במיקום בעל יתרון אסטרטגי בולט: כ-40 ק“מ מתל אביב, בסמוך למרכזי המסחר ולעורקי התחבורה העיקריים של המדינה. למידע נוסף אודות נמל אשדוד הכנס/י לאתר האינטרנט של הנמל http://www.ashdodport.co.il

להלן כל המשרות הפעילות בחברה זו
חשב/ת
דרושים בתחומים: חשבונאות וכספים » חשב

מיקום: אשדוד ואשקלון
סוג: מלאה
מתאים לתושבי: כל הארץ
תעשייה: ימאות
שכר: לא צויין

תיאור:
1.1 ניהול התחומים הפיננסיים בארגון, לרבות
אחריות לתכנון המערכת החשבונאית של החברה
ומערכות כספיות נלוות וניהולן, הכנת הדו"חות
הפיננסיים הנדרשים ובקרה על הדו"חות, עריכה
והגשה של דו"חות כספיים על פעילות החברה, שנתי
ותקופתי/רבעוני, גיבוש כללי החשבונאות המתאימים
לחברה.
1.2 ניהול יחידות חשבות, גזברות והנהלת חשבונות
בחברה ואחריות על הנושאים שבטיפולם כאמור,
לרבות ניהול משאבים, תקציב, כח אדם, משימות
ותהליכי פיקוח ובקרה.
1.3 מתן דיווח כספי חודשי לדירקטוריון.
1.4 טיפול במשימות מול שלטונות המס, כגון:
אישורים שונים, ביצוע ביקורות, Pre-Rulling.
1.5 מתן ייעוץ מס שוטף עבור דו"חות כספיים
ולסוגיות הקשורות ל-Billing ומעקב אחר שינויים
בתקנות.
1.6 ריכוז הפעילות הכרוכה בהטמעת נושא ה-SOX
בחברה.
1.7 ריכוז השינויים החזויים בתחום IFRS וניתוח
השפעתם.
1.8 ניהול ההתחשבנות החברה מול חנ"י (חברת
נמלי ישראל שהינה הבעלים של רציפי הנמל) לגבי
דמי השימוש הקבועים והמשתנים.
1.9 מעקב אחר רכוש קבוע ומטלטלין.
1.10 אחריות לטיפול בפנסיית עובדים, לרבות
בפנסיה תקציבית.
1.11 אחריות להשקעת כספי החברה באמצעות
גורמים מומחים תוך פיקוח על התשואות ומדיניות
ההשקעה.
1.12 חבר/ת ההנהלה המורחבת בחברה.
1.13 חבר/ה בועדת השקעות פיננסיות.
1.14 פיתוח מקצועי וניהולי של עובדי היחידה
ורתימתם למטרות החברה וערכיה.
דרישות:
תנאי הסף:
2.1.1 תואר ראשון בכלכלה/ חשבונאות/ מנהל
עסקים/ משפטים.
2.1.2 בעל/ת רישיון לראיית חשבון מטעם מועצת
רואי חשבון בהתאם לחוק רואי חשבון, תשט"ו-
1955.
2.1.3 ניסיון של 5 שנים לפחות בתפקיד סמנכ"ל/ית
כספים/ חשב/ת בחברה ממשלתית/ציבורית בתחום
התעשייה ו/או בתחום הלוגיסטיקה ו/או בתחום
התשתיות ו/או בחברת שירות בתחום
התחבורה/התקשורת, עם מחזור כספי שנתי של 200
מיליון ₪ לפחות, בכל אחת מחמש שנים אלה.
או ניסיון של 5 שנים לפחות כרו"ח בכיר/ה במשרד
רו"ח, שריכז/ה צוות שנתן שירותי ביקורת דו"חות
כספיים ל-5 חברות ממשלתיות/ ציבוריות לפחות
בתחום התעשייה ו/או בתחום הלוגיסטיקה ו/או
בתחום התשתיות ו/או בחברת שירות בתחום
התחבורה/התקשורת, שכל אחת מהן עם מחזור
כספי שנתי של 30 מיליון ₪ לפחות, בכל אחת מחמש
שנים אלה.
או ניסיון של 5 שנים לפחות כרו"ח בכיר/ה ביחידת
החשב בחברת ממשלתית/ ציבורית בתחום התעשייה
ו/או בתחום הלוגיסטיקה ו/או בתחום התשתיות ו/או
בחברת שירות בתחום התחבורה/התקשורת, עם
מחזור כספי שנתי של 500 מיליון ₪ לפחות, בכל
אחת מחמש שנים אלה.
• ייתכן שילוב בין שלוש החלופות ובתנאי שהניסיון
המצטבר הינו 5 שנים לפחות והניסיון בכל אחת
מהחלופות הינו שנה אחת לפחות.
2.1.4 ניסיון של 3 שנים לפחות בהכנת דו"חות
כספיים בשיטת IFRS או בבקרה על הכנת דו"חות
כספיים בשיטת IFRS בחברה ממשלתית/ציבורית
עם מחזור כספי שנתי של 200 מיליון ₪ לפחות, בכל
אחת משלוש שנים אלה, או ב-3 חברות ממשלתיות/
ציבוריות לפחות, שכל אחת מהן עם מחזור כספי
שנתי של 30 מיליון ₪ לפחות, בכל אחת משלוש
שנים אלה.
2.1.5 ניסיון של שנתיים לפחות ביישום/בקרה SOX
בחברה ממשלתית/ציבורית עם מחזור כספי שנתי של
200 מיליון ₪ לפחות, בכל אחת משנתיים אלה, או
ב-3 חברות ממשלתיות/ ציבוריות לפחות, שכל אחת
מהן עם מחזור כספי שנתי של 50 מיליון ₪ לפחות,
בכל אחת משנתיים אלה.
2.1.6 ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול צוות עובדים
בתחום החשבונאי/כלכלי (בכפיפות ישירה או
עקיפה).
או ניסיון של 5 שנים לפחות בהפעלת עובדים/יחידות
לצורך הכנת דוחות כספיים.
• ייתכן שילוב בין שתי החלופות ובתנאי שהניסיון
המצטבר הינו 5 שנים לפחות והניסיון בכל אחת
מהחלופות הינו שנה אחת לפחות.
2.1.7 ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה עם מערכת
ERP.
2.1.8 לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה
בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. ’קרוב/ת
משפחה’ - בן/בת זוג (לרבות ידוע/ה בציבור), הורה,
הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה,
בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת,
חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת
משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה
חורגת, וכן בן דוד, בת דוד, בן דודה ובת דודה.
יובהר, כי שנות הניסיון הנדרשות נספרות עבור ניסיון
בפועל, שנצבר ב-10 השנים האחרונות, ובלבד
שמשך הניסיון באותו ארגון הוא לפחות 12 חודשים,
ורק לאחר קבלת הזכאות לתואר האקדמי ולהסמכה
הנדרשים בתנאי הסף וכאשר מדובר בעיסוק העיקרי
של המועמד/ת.
עוד יובהר, 10 שנים שמסתיימות במועד האחרון
להגשת מועמדות בהליך זה.
עוד יובהר, כי מחזור כספי הוא בהתאם לדו"חות
הכספיים, לרבות על בסיס דו"חות מאוחדים וכי עבור
ניסיון בחברת בת ייחשב מחזור כספי של חברת הבת
ולא של חברת האם.
2.1.9 במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר
מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי
הסף למכרז ועל מנת למנוע הכבדה באורח בלתי
סביר על ניהול הליך האיתור, יבוצע ניפוי נוסף
בהתאם לתנאי הסף הבאים:
א. ניסיון בהכנת תשקיף של חברה בשווי של 100
מיליון ₪ לפחות.
ו/או
ב. ניסיון של שנתיים לפחות בבקרה על ניהול תיקי
השקעות בהיקף של 100 מיליון ₪ לפחות.
דרישות מחייבות נוספות, המהוות תנאי סף למכרז:
1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית ברמה
גבוהה.
2. בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי ע"י מנהל
הביטחון של החברה.
3. בדיקת כשירות רפואית ע"י רופא החברה.
4. אי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.

עודכן לפני 25 ימים
מס' 5000
שם חברה נמל אשדוד

שלח קו"ח
סמנכ"ל/ית משאבים
דרושים בתחומים: בכירים » סמנכ"ל משאבי אנוש

מיקום: אשדוד ואשקלון
סוג: מלאה
מתאים לתושבי: כל הארץ
תעשייה: ימאות
שכר: לא צויין

תיאור:
1.1 חבר/ת הנהלת החברה ושותף/ה להחלטות
האסטרטגיות של החברה והוצאתן לפועל בתחום
אחריותו/ה.
1.2 שותף/ה מרכזי/ת בקביעת מדיניות החברה
בנושא המשאב האנושי.
1.3 ניהול חטיבת משאבים, על כל יחידותיה, ואחריות
על הנושאים שבטיפולה, לרבות ניהול משאבים,
תקציב, כח אדם, משימות ותהליכי פיקוח ובקרה,
כולל הערכת עובדים.
1.4 אחריות על פעילות יחידות החטיבה: מחלקת
מינהל ומשאבי אנוש, לרבות מדור פרט ושכר, מדור
הדרכה ומדור משאבים לוגיסטיים, יחידת תכנון
ובקרת משאבים, מנהל פיתוח ארגוני, העובדת
הסוציאלית, קצין בטיחות בתעבורה, מחלקת מחשוב
ומערכות מידע.
1.5 ייצוג הנהלת החברה והובלת המגעים עם נציגות
העובדים, לרבות ניהול משא ומתן לגיבוש הסכמי
עבודה ואכיפתם.
1.6 אחריות לגיבוש מדיניות החברה בתחומים
שבאחריותו/ה, תרגומה לתוכנית פעולה, פיקוח
ובקרה על ביצוע התוכנית.
1.7 פיתוח מקצועי וניהולי של עובדי החברה ומנהליה
ורתימתם למטרות החברה וערכיה.
1.8 הובלת תהליכי שינוי ארגוניים ורתימת עובדים
לתהליכים אלו.
1.9 אחריות לאכיפת כללי המשמעת בחברה בהתאם
להסכמים, לרבות קיום ועדות המשמעת.
1.10 יו"ר/ית ועדות מכרזים לגיוס עובדים.
1.11 יו"ר/ית מועצות הייצור של מחלקת מינהל
וחבר/ה במועצות הייצור הכלל נמליות.
1.12 אחריות להכנת תקציב הפיתוח והתקציב
הרגיל של החברה בתחום אחריותו: התקציב משאבי
אנוש ותקציב מחשוב ותקשורת.
1.13 קידום האינטרסים של חברת נמל אשדוד
בתחומים שבאחריותו מול גורמי הרגולציה, כגון:
רשות החברות, אגף התקציבים במשרד האוצר
והממונה על השכר ומשרד התחבורה.
1.14 פיתוח תחום מערכות המידע ואמצעי המיחשוב
(חומרה ותוכנה) בחברה.
1.15 עבודה עם דירקטוריון החברה.
דרישות:
תנאי הסף:
2.1.1 תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים:
פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, משאבי אנוש, ייעוץ
ארגוני, לימודי עבודה, התנהגות ארגונית, הנדסת
תעשייה וניהול, משפטים, מנהל עסקים.
2.1.2 ניסיון של 7 שנים לפחות בניהול מערך משאבי
אנוש, הכולל לפחות 3 מהתחומים שיפורטו להלן,
בארגון המונה לפחות 300 עובדים, או ניסיון של 5
שנים לפחות בתפקיד סמנכ"ל בתחום משאבי אנוש
במשרד ממשלתי/יחידת סמך/תאגיד סטטוטורי,
הכולל ניהול של לפחות 3 מהתחומים שיפורטו להלן.
התחומים: גיוס, הדרכה, פיתוח אירגוני, שכר
ותגמולים, רווחה, תקינה, פרישה, יחסי עבודה.
2.1.3 ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול צוות עובדי
משאבי אנוש העוסקים ב-3 מהתחומים לעיל לפחות.
2.1.4 ניסיון בניהול מו"מ עם ועד עובדים בנושא
הסכמי עבודה קיבוציים.
2.1.5 רישיון נהיגה B בתוקף.
2.1.6 לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה
בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. ’קרוב/ת
משפחה’ - בן/בת זוג (לרבות ידוע/ה בציבור), הורה,
הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה,
בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת,
חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת
משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה
חורגת, וכן בן דוד, בת דוד, בן דודה ובת דודה.
שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור ניסיון בפועל
שנצבר ב-12 השנים האחרונות, ובלבד שמשך הניסיון
באותו ארגון הוא לפחות 12 חודשים, ורק לאחר
קבלת הזכאות לתואר האקדמי הנדרש בתנאי הסף
וכאשר מדובר בעיסוק העיקרי של המועמד/ת.
עוד יובהר, 12 שנים שמסתיימות במועד האחרון
להגשת מועמדות בהליך זה.
דרישות מחייבות נוספות, המהוות תנאי סף למכרז:
3.1 כושר ביטוי בכתב ובע"פ בעברית ברמה גבוהה
ובאנגלית ברמה סבירה.
3.2 בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי ע"י מנהל
הביטחון של החברה.
3.3 בדיקת כשירות רפואית ע"י רופא החברה.
3.4 אי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
יתרונות (ייבדקו בשלב הראיון):
4.1 ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול מערך משאבי
אנוש בארגון במגזר הציבורי או בחברה ממשלתית.
4.2 ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול יחידת מחשוב
ו/או תקשורת.
4.3 תואר שני באחד או יותר מהתחומים הבאים:
פסיכולוגיה, משאבי אנוש, לימודי עבודה, משפטים,
ייעוץ ארגוני, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים.
כישורים נדרשים (ייבדקו במכון אבחון חיצוני ו/או
בראיון):
5.1 יכולת הובלה של אנשים ושל תהליכי שינוי.
5.2 מיומנויות ניהול עובדים.
5.3 יכולת חשיבה אסטרטגית ותרגומה לתכנית
פעולה.
5.4 יכולת לעבודת צוות עם חברי ההנהלה.
5.5 ראייה מערכתית.
5.6 תוקף אישי.
5.7 כושר ניהול מו"מ.
5.8 יכולת לניהול קונפליקטים.
5.9 עמידה בתנאי לחץ.
5.10 גמישות מחשבתית.
5.11 בגרות ריגשית, היכולת לפעול בענייניות
ובויסות ריגשי.
5.12 יכולת קבלת החלטות.
5.13 יכולת לרתום ממשקים לשיתופי פעולה.
5.14 יכולת עמידה בפני קהל, פורומים מקצועיים
והנהלת החברה על אורגניה.
5.15 הבנה עסקית.
5.16 תודעת שירות גבוהה.
5.17 אמינות ויושרה.

עודכן לפני 25 ימים
מס' 4000
שם חברה נמל אשדוד

שלח קו"ח
סמנכ"ל/ית תפעול
דרושים בתחומים: בכירים » סמנכ"ל תפעול

מיקום: אשדוד ואשקלון
סוג: מלאה
מתאים לתושבי: כל הארץ
תעשייה: ימאות
שכר: לא צויין

תיאור:
1.1 חבר/ת הנהלת החברה ושותף/ה להחלטות
האסטרטגיות של החברה והוצאתן לפועל בתחום
אחריותו/ה.
1.2 אחריות על מערך התפעול בחברה, המבצע
בפועל את תהליכי הפריקה, הטעינה והאחסנה של
מטענים, בהתאם למדיניות החברה, מצב השוק,
המשק והמתחרים והנחיות רגולטוריות מחייבות.
1.3 ניהול חטיבת תפעול, מסופים וים, על כל
יחידותיה, ואחריות על הנושאים שבטיפולה, לרבות
ניהול משאבים, תקציב, כח אדם באופן שיביא
לרווחיות ולעמידה ביעדי החברה, קיום תהליכי פיקוח
ובקרה.
1.4 אחריות להכנת תקציב הפיתוח והתקציב הרגיל
של החברה בתחום אחריותו/ה ומימושו.
1.5 אחריות לאפיון ציוד ומתקנים תפעוליים, תהליכי
עבודה תפעוליים ומערכות ממוחשבות, במטרה לשפר
ולייעל את שיטות העבודה התפעולית בחברה.
1.6 אחריות לקביעה והטמעה של נהלי הבטיחות
בעבודה בחטיבה ואכיפת נהלים אלה באמצעות
מהנדס הבטיחות.
1.7 יו"ר/ית מועצות הייצור של מחלקות תפעול
ותפזורת.
1.8 שותף/ה לפיתוח שירותים מסחריים ולגיבוש
הסכמים מסחריים עם לקוחות, בתיאום עם חטיבת
לקוחות.
1.9 שותף/ה לגיבוש הסכמי העבודה בתחומו/ה עם
נציגות העובדים, בתיאום עם חטיבת משאבים.
1.10 מתן מענה ללקוחות החברה בהתאם לצורך.
1.11 פיתוח מקצועי וניהולי של עובדי החטיבה,
לרבות הערכת ביצועי העובדים, ורתימתם למטרות
החברה וערכיה.
1.12 עבודה עם דירקטוריון החברה.
דרישות:
תנאי הסף:
2.1.1 תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים:
הנדסה/ כלכלה/ מינהל עסקים/ לוגיסטיקה.
2.1.2 ניסיון של 8 שנים לפחות בניהול מערך תפעולי
במשרד ממשלתי/ יחידת סמך/ תאגיד סטטוטורי ו/או
בחברה תעשייתית ו/או בחברת שירות בתחום
התחבורה ו/או בחברה בתחום השינוע/שילוח/אחסנה,
המונים לפחות 300 עובדים.
2.1.3 ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול יחידה ארגונית
תפעולית (בכפיפות ישירה או עקיפה).
2.1.4 ניסיון בניהול בטיחות בעבודה או בפיקוח על
בטיחות בעבודה.
2.1.5 רישיון נהיגה B בתוקף.
2.1.6 לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה
בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. "קרוב/ת
משפחה"- בן/בת זוג (לרבות ידוע/ה בציבור), הורה,
הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה,
בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת,
חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת
משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה
חורגת, וכן בן דוד, בת דוד, בן דודה ובת דודה.
שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור ניסיון בפועל
שנצבר ב-12 השנים האחרונות, ובלבד שמשך הניסיון
באותו ארגון הוא לפחות 12 חודשים, ורק לאחר
קבלת הזכאות לתואר הנדרש בתנאי הסף וכאשר
מדובר בעיסוק העיקרי של המועמד/ת.
עוד יובהר, 12 שנים שמסתיימות במועד האחרון
להגשת מועמדות בהליך זה.
2.1.7 במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר
מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי
הסף למכרז ועל מנת למנוע הכבדה באורח בלתי
סביר על ניהול הליך האיתור, יבוצע ניפוי נוסף
בהתאם לתנאי הסף הבא:
ניסיון של מעל 10 שנים בניהול מערך תפעולי במשרד
ממשלתי/ יחידת סמך/ תאגיד סטטוטורי ו/או בחברה
תעשייתית ו/או בחברת שירות בתחום התחבורה ו/או
בחברה בתחום השינוע/שילוח/אחסנה, המונים לפחות
300 עובדים.
דרישות מחייבות נוספות, המהוות תנאי סף למכרז:
3.1 כושר ביטוי בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית
ברמה גבוהה.
3.2 שליטה בהפעלת מערכות ממוחשבות.
3.3 בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי ע"י מנהל
הביטחון של החברה.
3.4 בדיקת כשירות רפואית ע"י רופא החברה.
3.5 אי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
3.6 נכונות לעבודה מאומצת, זמינות לעבודה בשעות
בלתי שגרתיות, בהתאם לצורך.
יתרונות (ייבדקו בשלב הראיון):
4.1 תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול.
4.2 תואר שני באחד מהתחומים המצויינים בתנאי
סף 1.
כישורים נדרשים (ייבדקו במכון אבחון חיצוני ו/או
בראיון):
5.1 יכולת הובלה של אנשים ותהליכים.
5.2 מיומנויות ניהול עובדים.
5.3 יכולת חשיבה אסטרטגית ותרגומה לתכנית
פעולה.
5.4 ראייה מערכתית.
5.5 תוקף אישי ואסרטיביות.
5.6 כושר ניהול מו"מ.
5.7 עמידה בתנאי לחץ.
5.8 גמישות מחשבתית, יצירתיות בפתרון בעיות.
5.9 משימתיות.
5.10 יכולת לרתום ממשקים לשיתופי פעולה.
5.11 יכולת עמידה בפני קהל, פורומים מקצועיים
והנהלת החברה על אורגניה.
5.12 הבנה עסקית.
5.13 תודעת שירות גבוהה.
5.14 אמינות ויושרה.

עודכן לפני 25 ימים
מס' 3000
שם חברה נמל אשדוד

שלח קו"ח
המשרות באתר מיועדות לנשים וגברים כאחד
 
חיפוש עבודה | אודות | חיפוש עובדים | דרושים | תקנון האתר | פרטיות | נהלי פרסום Copyright © 1998-2015 Jobmaster LTD.