מחפש עבודה: התחבר

דרושים בחברת נמל אשדוד

גודל חברה: לא צויין
תעשייה: ימאות
פרופיל חברה:
חברת נמל אשדוד בע"מ נמל אשדוד מהווה שער כניסה מרכזי לסחורות ומטענים למדינת ישראל וממנה, מאז החל לפעול בשנת 1965. נמל אשדוד, השער הכלכלי של מדינת ישראל, שוכן במיקום בעל יתרון אסטרטגי בולט: כ-40 ק“מ מתל אביב, בסמוך למרכזי המסחר ולעורקי התחבורה העיקריים של המדינה. למידע נוסף אודות נמל אשדוד הכנס/י לאתר האינטרנט של הנמל http://www.ashdodport.co.il

להלן כל המשרות הפעילות בחברה זו

ראש/ת מחלקת רכש
פורסם לפני 2 ימים ע"י נמל אשדוד
 • אשדוד ואשקלון
 • משרה מלאה
 • - 31,400₪ (186 ש' חודשיות)
 • מתאים לתושבי: כל הארץ
תיאור
כללי: מחלקת רכש אחראית להובלה ולריכוז של תהליכי הרכש בחברת נמל אשדוד בע"מ. המחלקה מרכזת ביצוע הליכי רכש שירותים ורכש טובין בארץ ובחו"ל, לרבות קיטלוג וקניינות, על פי חוק חובת מכרזים תשנ"ב- 1992 ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 ובהתאם לנהלי החברה.
ניהול מחלקת רכש, לרבות ניהול משאבים, תקציב, כח אדם, משימות ותהליכי פיקוח ובקרה.
ניהול וביצוע תכנית העבודה השנתית בתחום הרכש (תקציב שוטף והשקעות) ובהתאם ליעדים האסטרטגיים של החברה.
שותפ/ה להתווית מדיניות הרכש של החברה.
ניהול תהליך עריכת מכרזי רכש טובין ושירותים בארץ ובחו"ל בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים בחברה.
ניהול מעקב ובקרה על מימוש חוזי התקשרויות, מימוש אופציות, תוקף של ביטוחים וערבויות.
פיתוח תהליכי בקרה לייעול הליך הרכש בחברה ולשיפור עבודת המחלקה.
איפיון תהליך הערכת ספקים וניהולו.
אישור הזמנות רכש טובין ושירותים במערכות הממוחשבות.
ניהול מערכות המידע הממוחשבות לרכש, לרבות בקרה ופיתוח יישומים חדשים. משמש/ת כיו"ר/ית ועדת היגוי למערכת רכש ממחושבת SRM ומשתתפ/ת בועדות היגוי רלוונטיות.
הכנת דיווחים תקופתיים להנהלה ולדירקטוריון החברה על פי הנהלים וצרכי העבודה והכנת דיווחים שנתיים לגורמי חוץ על התקשרויות בעלות היקף כספי גדול במיוחד.
ניהול ידע בתחום הרכש והעצמה מקצועית של עובדי המחלקה.
חבר/ה בוועדות מכרזים.
חבר/ה פורום הנהלה מורחב.
מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.
דרישות
תנאי סף:
בעל/ת תואר אקדמי ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: כלכלה/ חשבונאות/ מנהל עסקים/ משפטים/ לוגיסטיקה /הנדסה. ראה/י סעיפים 7 ו-8 בפרק ההערות.
או
בעל/ת תואר אקדמי אחר וגם בעל/ת תעודת סיום קורס ניהול רכש/אספקה בכיר CPLM/CPSM או תעודת סיום קורס שווה ערך שיאושר ע"י חברת הנמל.
בעל/ת ניסיון משמעותי של 3 שנים לפחות, שנצבר ב-8 השנים האחרונות, בניהול יחידת רכש טובין ושירותים אשר הובילה את כלל הליכי המכרזים/ההתקשרויות מקומיים/ בינלאומיים, לרכש טובין ו/או שירותים בתחומים מגוונים ובהיקף שנתי של לפחות 100 מיליון ₪. ראו סעיף 6 בפרק ההערות.
ניסיון של 5 שנים לפחות, שנצבר ב-10 השנים האחרונות, בניהול יחידה, המונה לפחות 10 עובדים.
תנאים מחייבים נוספים:
עברית ברמה טובה בכתב ובע"פ – ייבדק במבדק ההתאמה.
אנגלית ברמה טובה – ייבדק במבדק ההתאמה.
נכונות לשעות עבודה מרובות, מעבר לשעות העבודה הרגילות, לפי הצורך.
בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי.
אי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
יתרון:
בעל/ת ניסיון משמעותי של 3 שנים לפחות, שנצבר ב-8 השנים האחרונות, בניהול יחידת רכש טובין ושירותים אשר הובילה את כלל הליכי המכרזים/ההתקשרויות מקומיים/ בינלאומיים, לרכש טובין ו/או שירותים בתחומים מגוונים ובהיקף שנתי של לפחות 100 מיליון ₪, אשר בוצעו על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992, ו/או לפי פקודת העיריות ותקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח 1987 מכוחן, ראו סעיף 6 בפרק ההערות.
דרושים בתחומים
רכש, יבוא / יצוא » ניהול רכש
משרה מספר 4678075
מתמחה בלשכה המשפטית לספטמבר 2017
פורסם לפני 6 ימים ע"י נמל אשדוד
 • אשדוד ואשקלון
 • משרה מלאה
 • - 6,800₪ (186 ש' חודשיות)
 • מתאים לתושבי: כל הארץ
תיאור
מדובר במשרה זמנית לשנת ההתמחות, בסביבת עבודה לחוצה, הכרוכה בשעות נוספות מרובות.
סיוע בניסוח חוזים ומכרזים ובלווי הליכי מכרז והשתתפות בוועדות מכרזים.
סיוע בהכנת חוות דעת משפטיות.
סיוע בטיפול בתביעות משפטיות המוגשות בידי החברה או כנגדה בשיתוף עם עורכי דין חיצוניים.
סיוע במענה לפניות גורמים חיצוניים, לרבות, לקוחות, ספקים, קבלנים וכיו"ב בנושאים שונים.
מטלות נוספות על-פי הנחיית היועצת המשפטית.
הערות:
לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
יובהר כי בעל/ת הדירוג הגבוה ביותר במכרז ת/יוכרז כזוכה.
"תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
רק פניות מתאימות תענינה.
מועמדים בקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
?
דרישות
תנאי סף:
סטודנט/ית לתואר ראשון, או בוגר/ת תואר ראשון במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.
לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. "קרוב משפחה" - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005.
תנאים נוספים:
תנאי להעסקה: זכאי/ת להירשם כמתמחה בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א, 1961.
אנגלית ברמה טובה – ייבדק במבדק התאמה.
דרושים בתחומים
חוק ומשפט » מתמחה
משרה מספר 4665317
מתקן/ת תקרים
פורסם לפני 11 ימים ע"י נמל אשדוד
 • אשדוד ואשקלון
 • משרה מלאה
 • - 12,500₪ (186 ש' חודשיות)
 • מתאים לתושבי: כל הארץ
תיאור
אחריות על תקינות הכלים באמצעות ביצוע תחזוקה מונעת ושוטפת.
פירוק והוצאה של גלגלים מכל הסוגים, הרכבתם, נסיעה בשטח הנמל לצורך תיקון בשטח או הבאת הכלי לבתי המלאכה.
ביצוע עבודות לפי כללי הבטיחות.
דיווח שוטף על ביצוע המשימות המבוצעות על ידו/ה.
מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.
הערות:
לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; ’קרוב משפחה’ ו-’קשרי עבודה’ - כמשמעותם בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
המועמדים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
המועמד/ת הנבחר/ת לא יוכל/תוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.
"תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
רק פניות מתאימות תענינה.
מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
?
דרישות
תנאי סף:
בעל/ת השכלה של 12 שנות לימוד לפחות.
בעל/ת תעודת הסמכה בתוקף לתיקון צמיגים ואבובים ממשרד התחבורה.
בעל/ת רישיון נהיגה סוג B לפחות בתוקף.
תנאי נוסף:
שעות עבודה וימי עבודה: ימים א’- ה’: משמרת א’ (06:30-14:30), יום ו’: 06:30-13:30. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך.
יש להגיש את מסמכים הבאים:
קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
תעודת בוגר/ת 12 שנות לימוד לפחות.
תעודת הסמכה בתוקף לתיקון צמיגים ואבובים ממשרד התחבורה.
רישיון נהיגה סוג B לפחות בתוקף.
טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום.
לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ’רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.
דרושים בתחומים
נהגים, רכב ותחבורה » אנשי מקצוע
משרה מספר 4656940
המשרות באתר מיועדות לנשים וגברים כאחד
מה זה משרה בלעדית?
זו משרה שהמעסיק החליט לפרסם אך ורק באתר ג'וב מאסטר,
כלומר פרטי המשרה וההתקשרות עם הגורם המגייס ידועים אך ורק לג'וב מאסטר.
חשוב להבהיר!
לאתרים שמעתיקים משרות ללא אבחנה מג'וב מאסטר, לרוב אין את פרטי ההתקשרות האמיתיים של איש/ת הקשר שאחראי על הגיוס בארגון למשרה זו.