דרושים
 
מחפשי עבודה
 


דרושים בחברת נמל אשדוד

גודל חברה: לא צויין
תעשייה: ימאות
פרופיל חברה:
חברת נמל אשדוד בע"מ
נמל אשדוד מהווה שער כניסה מרכזי לסחורות ומטענים למדינת ישראל וממנה, מאז החל לפעול בשנת 1965.
נמל אשדוד, השער הכלכלי של מדינת ישראל, שוכן במיקום בעל יתרון אסטרטגי בולט: כ-40 ק“מ מתל אביב, בסמוך למרכזי המסחר ולעורקי התחבורה העיקריים של המדינה.

למידע נוסף אודות נמל אשדוד הכנס/י לאתר האינטרנט של הנמל http://www.ashdodport.co.il

להלן כל המשרות הפעילות בחברה זו
מתמחה בלשכה המשפטית לספטמבר 2015
דרושים בתחומים: חוק ומשפט » מתמחה
חוק ומשפט » מכרזים חוזים והתקשרות

מיקום: אשדוד ואשקלון
סוג: מלאה, התמחות
מתאים לתושבי: כל הארץ
תעשייה: משפט, עיסוק בחוק, שירותים משפטיים
שכר: לא צויין

תיאור:
תיאור התפקיד:
מדובר במשרה זמנית לשנת ההתמחות, בסביבת
עבודה לחוצה, הכרוכה בשעות נוספות מרובות.
1) סיוע בניסוח חוזים ומכרזים ובלווי הליכי מכרז
והשתתפות בוועדות מכרזים.
2) סיוע בהכנת חוות דעת משפטיות.
3) סיוע בטיפול בתביעות משפטיות המוגשות בידי
החברה או כנגדה בשיתוף עם עורכי דין חיצוניים.
4) סיוע במענה לפניות גורמים חיצוניים, לרבות,
לקוחות, ספקים, קבלנים וכיו"ב בנושאים שונים.
5) מטלות נוספות על-פי הנחיית היועצת המשפטית.
דרישות:
תנאי סף:
1) סטודנט/ית לתואר ראשון במשפטים במוסד מוכר
להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה
גבוהה, תשי"ח-1958 או בוגר/ת תואר ראשון
במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בהתאם
לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.
2) לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת
קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה -
כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים
בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005.
תנאים נוספים:
תנאי להעסקה: 1) זכאי/ת להירשם כמתמחה
בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א, 1961.
2) אנגלית ברמה טובה.
יש להגיש את מסמכים הבאים:
1) קורות חיים מודפסים בציון מספר תעודת זהות,
כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למכתבים.
2) גיליון ציונים של כל שנות לימודיו/ה לתואר ראשון
בפקולטה למשפטים, הכולל את שם מוסד הלימודים
בו לומד/ת המועמד/ת או תעודת בוגר/ת תואר ראשון
במשפטים.
3) טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה
4) מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד,
אם יש.

עודכן לפני 2 ימים
מס' 4060
שם חברה נמל אשדוד

שלח קו"ח
עורך/ת דין בלשכה המשפטית
דרושים בתחומים: חוק ומשפט » עורך דין
חוק ומשפט » מכרזים חוזים והתקשרות

מיקום: אשדוד ואשקלון
סוג: מלאה
מתאים לתושבי: כל הארץ
תעשייה: משפט, עיסוק בחוק, שירותים משפטיים
שכר: לא צויין

תיאור:
1) ניסוח חוזים ומכרזים, ליווי הליכי המכרז
והשתתפות
בוועדות מכרזים.
2) עריכת מו"מ משפטי וליווי מו"מ מסחרי לקראת
חתימה על חוזים.
3) הכנת חוות דעת משפטיות בנושאים שונים.
4) ייעוץ משפטי שוטף ליחידות החברה.
5) טיפול בתביעות משפטיות המוגשות בידי החברה
או כנגדה בשיתוף עם עורכי דין חיצוניים.
6) ייצוג החברה בפני גורמי רגולציה, כגון: משרדי
ממשלה, רשות החברות הממשלתיות, כנסת
וועדותיה.
7) מענה לפניות גורמים חיצוניים, לרבות, לקוחות,
ספקים, קבלנים וכיו"ב בנושאים שונים.
8) כתיבת נהלי החברה ועריכתם.
9) מטלות נוספות על פי הנחיית היועצת המשפטית.
דרישות:
תנאי סף:
1) בוגר/ת תואר ראשון במשפטים במוסד מוכר
להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה
גבוהה, תשי"ח-1958 או בעל/ת השכלה משפטית
כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א
-1961.
‏2) בעל/ת רישיון לעריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין
בישראל לשנת 2014.
3) ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה כעורך/ת דין,
שנצבר בחמש (5) השנים האחרונות.
4) ניסיון של שנתיים לפחות בעריכת מסמכי מכרז,
בהתאם לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992
ותקנותיו.
5) ניסיון של שנתיים לפחות במתן ייעוץ משפטי
בתחום דיני המכרזים למשרד ממשלתי או לחברה
ממשלתית או לגוף ציבורי הכפוף לחוק חובת
המכרזים, תשנ"ב- 1992.
6) לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת
קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. "קרוב משפחה"
- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים
בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005
• מובהר כי לעניין הניסיון הנדרש בתנאי סף 4 ו- 5
לעיל בלבד, ניתן יהיה להחשיב ניסיון שנצבר
בתקופת ההתמחות, כחלק משנות הניסיון הנדרשות.
תנאים נוספים:
1) ידע מקצועי בכל אחד מהתחומים הבאים: דיני
חברות (בפרט: חברות ממשלתיות), דיני מכרזים,
דיני חוזים, משפט מנהלי.
2) עברית ואנגלית ברמה גבוהה מאוד בכתב ובעל
פה.
יתרון:
1) ניסיון של שנה לפחות כעו"ד בחברה ממשלתית.
2) ניסיון של שנה לפחות בעריכת מכרזים בין
לאומיים (בשפה האנגלית).
- יש להגיש את מסמכים הבאים:
1)קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת
זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למכתבים וכן
פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, לרבות ציון דוגמאות
למכרזים, לרבות באנגלית, ככל שישנם, שערך/ה
המועמד/ת.
2) תעודת תואר ראשון במשפטים ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה
גבוהה, תשי"ח-1958 או תעודות המעידות על
השכלה משפטית כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת
עו"ד, תשכ"א-1961.
3) תעודת חבר/ה בלשכת עוה"ד בישראל לשנת
2014, הכוללת מס’ רישיון.
4) תעודת הסמכה מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
5) טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא
וחתום.
6) מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד,
אם
יש.

עודכן לפני 2 ימים
מס' 4055
שם חברה נמל אשדוד

שלח קו"ח
מהנדס/ת בינוי
דרושים בתחומים: בנייה/נדל"ן » מהנדס אזרחי / בניין
בנייה/נדל"ן » מהנדס בינוי ותשתיות

מיקום: אשדוד ואשקלון
סוג: מלאה
מתאים לתושבי: כל הארץ
תעשייה: אדריכלות ותכנון, בינוי, ימאות
שכר: לא צויין

תיאור:
תיאור התפקיד:
כללי: מחלקת בינוי אחראית לתכנון וביצוע פרויקטים
בתחום ההנדסה האזרחית בחברת נמל אשדוד.
המחלקה אחראית לבינוי ותחזוקה של מבנים
יבשתיים וימיים, מסלולי נסיעה, משטחי אחסון, פסי
עגורנים, מערכות מים, ביוב וניקוז, מערכות תת
קרקעיות של חשמל ותקשורת, קונסטרוקציות בטון
ופלדה, מכונים להגברת לחץ מים ושאיבת ביוב,
כבישים, משטחי בטון, מדרכות, אבני שפה, מגרשי
חניה ושילוט.
ממלא/ת התפקיד יועסק/תועסק בעבודות תכנון,
ניהול, תיאום ופיקוח וכן בעבודות הקמה ותחזוקה
למבני ציבור ,מבני משרדים,מבני תעשיה
ומלאכה,מבני נמל וים,מחסנים,הנגרים,מעבירי
מים,מיכלי מים,מבני חניה (כהגדרתם בתקנות
המהנדסים והאדריכלים-רישוי וייחוד פעולות תשכ"ז
1967) בתחומים הבאים: מבנים יבשתיים,
קונסטרוקציות בטון ופלדה, מכוני שאיבה לביוב
ומכונים להגברת לחץ מים, כבישים, מסלולי נסיעה,
משטחי בטון, מדרכות, אבני שפה, מגרשי חניה,
מערכות תת קרקעיות של מים, ביוב, ניקוז, חשמל
ותקשורת.
1. איפיון צרכי לקוחות בתחום הבינוי.
2. תכנון עבודות פיתוח בתחומו.
3. הכנת מסמכי מכרז וחוזי התקשרות, לרבות
מפרטים, תכניות מפורטות, כתבי כמויות ואומדנים
כספיים.
4. תיאום עם גורמי פנים וחוץ לצורך ביצוע עבודות
בינוי ותחזוקה בתחומו.
5. פיקוח על עבודת קבלנים המבצעים עבודות
תחזוקה, תיקון תקלות והקמת מתקנים חדשים.
6. בדיקת כתבי כמויות וחשבונות של קבלנים
וספקים.
7. איסוף נתונים תחזוקתיים לצורך הכנת תכנית
עבודה שנתית ותקציבים.
8. ייזום פעולות שיקום ושדרוג של מבנים.
9. ייזום פעולות שיקום ושדרוג של כבישים.
10. אחריות על תחזוקת הכבישים.
11. הטמעת כללי הבטיחות בקרב הקבלנים
העובדים תחת פיקוחו.
12. שימוש במערכות ממוחשבות שונות לצורך
בקרה ותפעול של תחנות מים וביוב, שרטוט תוכניות,
ביצוע הזמנות רכש טובין ורכש שירותים וניהול
מכרזים.
13. אחריות על תחזוקת מבנים יבשתיים,
קונסטרוקציות בטון ופלדה.
14. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.
דרישות:
תנאי סף:
1. מהנדס/ת בתחומי הנדסה אזרחית.
2. ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר בארבע השנים
האחרונות, בביצוע פרויקטים של בינוי קונסטרוקציות
בטון ופלדה במבני ציבור ו/או מבני תעשיה ומלאכה,
מחסנים, האנגרים, מיכלי מים ודלק (כהגדרתם
בתקנות המהנדסים והאדריכלים - רישוי וייחוד
פעולות תשכ"ז 1967) ו/או בביצוע פרויקטים של
בינוי כבישים ו/או עבודות סלילה ופיתוח במבני נמל
וים, סכרים וקירות דיפון, קירות תומכים, קירות
וסוללות הגנה, גשרים, מעבירי מים, מעברים דו
מפלסיים (כהגדרתם בתקנות המהנדסים
והאדריכלים-רישוי וייחוד פעולות תשכ"ז 1967).
3. בעל/ת רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
יתרונות:
1. ניסיון של שנה לפחות ב-AUTOCAD.
2. ניסיון של שנתיים לפחות בניהול תכנון ו/או
בניהול פרויקטים של בינוי מבנים במבני ציבור ו/או
מבני תעשיה ומלאכה, מחסנים, האנגרים, מיכלי מים
ודלק (כהגדרתם בתקנות המהנדסים
והאדריכלים-רישוי וייחוד פעולות תשכ"ז 1967) ו/או
ניסיון של שנתיים לפחות בתכנון כבישים.
תנאי נוסף:
1. עבודה בשעות נוספות ובשעות בלתי שגרתיות,
לרבות שבתות וחגים, לפי הצורך.

עודכן לפני 3 ימים
מס' 4045
שם חברה נמל אשדוד

שלח קו"ח
הנדסאי/ת ביצוע בתחום בינוי
דרושים בתחומים: בנייה/נדל"ן » הנדסאי בניין

מיקום: אשדוד ואשקלון
סוג: מלאה
מתאים לתושבי: כל הארץ
תעשייה: הנדסה אזרחית, בינוי, ימאות
שכר: לא צויין

תיאור:
תיאור התפקיד
כללי: מחלקת בינוי אחראית לתכנון וביצוע פרויקטים
בתחום ההנדסה האזרחית בחברת נמל אשדוד.
המחלקה אחראית לבינוי ותחזוקה של מבנים
יבשתיים וימיים, מסלולי נסיעה, משטחי אחסון, פסי
עגורנים, מערכות מים, ביוב וניקוז, מערכות תת
קרקעיות של חשמל ותקשורת, קונסטרוקציות בטון
ופלדה, מכונים להגברת לחץ מים ושאיבת ביוב,
כבישים, משטחי בטון, מדרכות, אבני שפה, מגרשי
חניה ושילוט.
ממלא/ת התפקיד יועסק/תועסק בעבודות תכנון,
ניהול, תיאום ופיקוח וכן בעבודות תחזוקה ושיפוצים
בתחומים הבאים: מבנים יבשתיים, תשתיות ופיתוח
1. הכנת תכניות עבודה בתחומי התחזוקה
והשיפוצים.
2. הכנת מסמכי מכרז, לרבות מפרטי בנייה,
תכניות מפורטות, כתבי כמויות ואומדנים כספיים.
3. תיאום עם גורמי פנים וחוץ לצורך ביצוע עבודות
תחזוקה ושיפוצים.
4. פיקוח על ביצוע עבודות תחזוקה ושיפוצים על
ידי קבלנים.
5. בדיקת כמויות וחשבונות מול קבלנים וספקים.
6. איסוף נתונים תחזוקתיים לצורך הכנת תכנית
עבודה שנתית ותקציבים.
7. יזום פעולות שיקום ושדרוג בתחום התחזוקה
והשיפוצים.
8. שימוש במערכות ממוחשבות שונות לצורך
שרטוט תוכניות, ביצוע הזמנות רכש טובין ורכש
שירותים וניהול מכרזים.(כגון SAP,רמדור, אוטוקאד
וכד’)
9. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.
דרישות:
תנאי סף:
1. מהנדס/ת בתחומי הנדסה אזרחית.
2. ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר בארבע השנים
האחרונות, בביצוע פרויקטים של בינוי קונסטרוקציות
בטון ופלדה במבני ציבור ו/או מבני תעשיה ומלאכה,
מחסנים, האנגרים, מיכלי מים ודלק (כהגדרתם
בתקנות המהנדסים והאדריכלים - רישוי וייחוד
פעולות תשכ"ז 1967) ו/או בביצוע פרויקטים של
בינוי כבישים ו/או עבודות סלילה ופיתוח במבני נמל
וים, סכרים וקירות דיפון, קירות תומכים, קירות
וסוללות הגנה, גשרים, מעבירי מים, מעברים דו
מפלסיים (כהגדרתם בתקנות המהנדסים
והאדריכלים-רישוי וייחוד פעולות תשכ"ז 1967).
3. בעל/ת רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
יתרונות:
1. ניסיון של שנה לפחות ב-AUTOCAD.
2. ניסיון של שנתיים לפחות בניהול תכנון ו/או
בניהול פרויקטים של בינוי מבנים במבני ציבור ו/או
מבני תעשיה ומלאכה, מחסנים, האנגרים, מיכלי מים
ודלק (כהגדרתם בתקנות המהנדסים
והאדריכלים-רישוי וייחוד פעולות תשכ"ז 1967) ו/או
ניסיון של שנתיים לפחות בתכנון כבישים.
תנאי נוסף:
1. עבודה בשעות נוספות ובשעות בלתי שגרתיות,
לרבות שבתות וחגים, לפי הצורך.

עודכן לפני 3 ימים
מס' 4050
שם חברה נמל אשדוד

שלח קו"ח
המשרות באתר מיועדות לנשים וגברים כאחד
 
חיפוש עבודה | אודות | חיפוש עובדים | דרושים | תקנון האתר | פרטיות | נהלי פרסום Copyright © 1998-2014 Jobmaster LTD.