דרושים
 
מחפשי עבודה
 


דרושים בחברת נמל אשדוד

גודל חברה: לא צויין
תעשייה: ימאות
פרופיל חברה:
חברת נמל אשדוד בע"מ
נמל אשדוד מהווה שער כניסה מרכזי לסחורות ומטענים למדינת ישראל וממנה, מאז החל לפעול בשנת 1965.
נמל אשדוד, השער הכלכלי של מדינת ישראל, שוכן במיקום בעל יתרון אסטרטגי בולט: כ-40 ק“מ מתל אביב, בסמוך למרכזי המסחר ולעורקי התחבורה העיקריים של המדינה.

למידע נוסף אודות נמל אשדוד הכנס/י לאתר האינטרנט של הנמל http://www.ashdodport.co.il

להלן כל המשרות הפעילות בחברה זו
מתמחה בלשכה המשפטית לספטמבר 2015
דרושים בתחומים: חוק ומשפט » מתמחה
חוק ומשפט » מכרזים חוזים והתקשרות

מיקום: אשדוד ואשקלון
סוג: מלאה, התמחות
מתאים לתושבי: כל הארץ
תעשייה: משפט, עיסוק בחוק, שירותים משפטיים
שכר: לא צויין

תיאור:
תיאור התפקיד:
מדובר במשרה זמנית לשנת ההתמחות, בסביבת
עבודה לחוצה, הכרוכה בשעות נוספות מרובות.
1) סיוע בניסוח חוזים ומכרזים ובלווי הליכי מכרז
והשתתפות בוועדות מכרזים.
2) סיוע בהכנת חוות דעת משפטיות.
3) סיוע בטיפול בתביעות משפטיות המוגשות בידי
החברה או כנגדה בשיתוף עם עורכי דין חיצוניים.
4) סיוע במענה לפניות גורמים חיצוניים, לרבות,
לקוחות, ספקים, קבלנים וכיו"ב בנושאים שונים.
5) מטלות נוספות על-פי הנחיית היועצת המשפטית.
דרישות:
תנאי סף:
1) סטודנט/ית לתואר ראשון במשפטים במוסד מוכר
להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה
גבוהה, תשי"ח-1958 או בוגר/ת תואר ראשון
במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בהתאם
לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.
2) לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת
קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה -
כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים
בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005.
תנאים נוספים:
תנאי להעסקה: 1) זכאי/ת להירשם כמתמחה
בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א, 1961.
2) אנגלית ברמה טובה.
יש להגיש את מסמכים הבאים:
1) קורות חיים מודפסים בציון מספר תעודת זהות,
כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למכתבים.
2) גיליון ציונים של כל שנות לימודיו/ה לתואר ראשון
בפקולטה למשפטים, הכולל את שם מוסד הלימודים
בו לומד/ת המועמד/ת או תעודת בוגר/ת תואר ראשון
במשפטים.
3) טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה
4) מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד,
אם יש.

עודכן לפני 1 ימים
מס' 4060
שם חברה נמל אשדוד

שלח קו"ח
עורך/ת דין בלשכה המשפטית
דרושים בתחומים: חוק ומשפט » עורך דין
חוק ומשפט » מכרזים חוזים והתקשרות

מיקום: אשדוד ואשקלון
סוג: מלאה
מתאים לתושבי: כל הארץ
תעשייה: משפט, עיסוק בחוק, שירותים משפטיים
שכר: לא צויין

תיאור:
1) ניסוח חוזים ומכרזים, ליווי הליכי המכרז
והשתתפות
בוועדות מכרזים.
2) עריכת מו"מ משפטי וליווי מו"מ מסחרי לקראת
חתימה על חוזים.
3) הכנת חוות דעת משפטיות בנושאים שונים.
4) ייעוץ משפטי שוטף ליחידות החברה.
5) טיפול בתביעות משפטיות המוגשות בידי החברה
או כנגדה בשיתוף עם עורכי דין חיצוניים.
6) ייצוג החברה בפני גורמי רגולציה, כגון: משרדי
ממשלה, רשות החברות הממשלתיות, כנסת
וועדותיה.
7) מענה לפניות גורמים חיצוניים, לרבות, לקוחות,
ספקים, קבלנים וכיו"ב בנושאים שונים.
8) כתיבת נהלי החברה ועריכתם.
9) מטלות נוספות על פי הנחיית היועצת המשפטית.
דרישות:
תנאי סף:
1) בוגר/ת תואר ראשון במשפטים במוסד מוכר
להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה
גבוהה, תשי"ח-1958 או בעל/ת השכלה משפטית
כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א
-1961.
‏2) בעל/ת רישיון לעריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין
בישראל לשנת 2014.
3) ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה כעורך/ת דין,
שנצבר בחמש (5) השנים האחרונות.
4) ניסיון של שנתיים לפחות בעריכת מסמכי מכרז,
בהתאם לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992
ותקנותיו.
5) ניסיון של שנתיים לפחות במתן ייעוץ משפטי
בתחום דיני המכרזים למשרד ממשלתי או לחברה
ממשלתית או לגוף ציבורי הכפוף לחוק חובת
המכרזים, תשנ"ב- 1992.
6) לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת
קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. "קרוב משפחה"
- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים
בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005
• מובהר כי לעניין הניסיון הנדרש בתנאי סף 4 ו- 5
לעיל בלבד, ניתן יהיה להחשיב ניסיון שנצבר
בתקופת ההתמחות, כחלק משנות הניסיון הנדרשות.
תנאים נוספים:
1) ידע מקצועי בכל אחד מהתחומים הבאים: דיני
חברות (בפרט: חברות ממשלתיות), דיני מכרזים,
דיני חוזים, משפט מנהלי.
2) עברית ואנגלית ברמה גבוהה מאוד בכתב ובעל
פה.
יתרון:
1) ניסיון של שנה לפחות כעו"ד בחברה ממשלתית.
2) ניסיון של שנה לפחות בעריכת מכרזים בין
לאומיים (בשפה האנגלית).
- יש להגיש את מסמכים הבאים:
1)קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת
זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למכתבים וכן
פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, לרבות ציון דוגמאות
למכרזים, לרבות באנגלית, ככל שישנם, שערך/ה
המועמד/ת.
2) תעודת תואר ראשון במשפטים ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה
גבוהה, תשי"ח-1958 או תעודות המעידות על
השכלה משפטית כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת
עו"ד, תשכ"א-1961.
3) תעודת חבר/ה בלשכת עוה"ד בישראל לשנת
2014, הכוללת מס’ רישיון.
4) תעודת הסמכה מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
5) טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא
וחתום.
6) מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד,
אם
יש.

עודכן לפני 1 ימים
מס' 4055
שם חברה נמל אשדוד

שלח קו"ח
כלכלן/ית בתחום בילינג
דרושים בתחומים: כלכלה ושוק ההון » כלכלן
כלכלה ושוק ההון » יועץ כלכלי

מיקום: אשדוד ואשקלון
סוג: מלאה
מתאים לתושבי: כל הארץ
תעשייה: חשבונאות, שוקי הון, שירותים פיננסיים
שכר: לא צויין

תיאור:
מחלקת הבילינג אחראית על חיוב לקוחות חברת
הנמל בגין שירותי נמל ושירותים נוספים הניתנים
להם. בין הלקוחות נמנים סוכני אוניה, סוכני מכס,
יבואנים, יצואנים, משלחים בינלאומיים, לקוחות
פרטיים ועוד.
ממלא/ת התפקיד מבצע/ת עבודת חשב/ת בכיר/ה
לחיוב לקוחות/בילינג וכן מטלות נוספות בתחום:
הפקתה חשבוניות חיוב ללקוחות לאחר בדיקת
מסמכים רלוונטיים ובקרה על תהליך שחרור/קבלת
מטענים ו/או אוניות.
איסוף נתונים תפעוליים מגורמים נמליים ומגורמי
חוץ.
מתן מענה לפניות לקוחות.
בקרה אחר תהליכי שחרור/קבלת מטענים ו/או אוניות
וטיפול בחריגים.
הפקת דו"חות בקרה.
פיתוח דו"חות ותהליכי בקרה.
עריכת תחשיבים כלכליים.
ריכוז הטיפול בנושא מתן הנחות ללקוחות.
מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.
דרישות:
תנאי סף:
1) תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים/ כלכלה
וניהול/ כלכלה מורחב/ כלכלה חד-חוגי/ כלכלה
וחשבונאות.
2) ניסיון של חצי שנה לפחות, שנצבר ב-3 השנים
האחרונות ככלכלן/ית.
תנאים נוספים:
1) כושר ביטוי גבוה בעברית בכתב ובע"פ.
2) אנגלית ברמה טובה.
3) שליטה בהפעלת כלי OFFICE, לרבות שליטה ב-
EXCEL.
4) עבודה בימים א’-ה’, בין השעות 7:30-16:00.
עבודה בשעות נוספות, לרבות עבודה בתורנות בימי
שישי, וערבי חג, על פי הצורך והנחיית ממונים.
5) נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות
ובלתי שגרתיות.
יתרון:
1) ניסיון של חצי שנה לפחות, שנצבר ב-3 השנים
האחרונות בעבודה עם מע’ BILLING או בתחום
הסחר הבינלאומי.
יש להגיש את מסמכים הבאים:
1) קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון
מקצועי רלוונטי, מספר תעודת זהות, כתובת דואר
אלקטרוני וכתובת למכתבים.
2) שאלון למועמד/ת למשרה זו - נמצא בלוח דרושים
שבאתר האינטרנט.
3) תעודת תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים/
כלכלה וניהול/ כלכלה מורחב/ כלכלה חד-חוגי /כלכלה
וחשבונאות.
4) טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא
וחתום - נמצא באתר האינטרנט.
5) מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד,
אם יש.

עודכן לפני 1 ימים
מס' 4065
שם חברה נמל אשדוד

בתאריך 18/09/2014
שלחת קו"ח למשרה זו!


שלח קו"ח
המשרות באתר מיועדות לנשים וגברים כאחד
 
חיפוש עבודה | אודות | חיפוש עובדים | דרושים | תקנון האתר | פרטיות | נהלי פרסום Copyright © 1998-2014 Jobmaster LTD.