הכנסה נוספת לשכירים בשוק העבודה הנוכחי
מאת מואיז | צפיות: 3,285 | תגובות: 0
שוק העבודה של העשור האחרון מתאפיין בדינמיות רבה. החלפת מקומות עבודה לעיתים קרובות היא תהליך טבעי של קריירה בתנופה בעוד שמקום עבודה קבוע כבר לא נחשב בהכרח יתרון. בד בבד עם השינוי בקביעות, ניתן לראות יותר ויותר שכירים אשר עובדים ביותר מעבודה אחת בחיפוש אחר הכנסה נוספת. מיהם השכירים אשר מתעניינים ביצירת מקור הכנסה נוסף ומהם פתרונות התעסוקה שברשותם ?

עבודה נוספת ליצירת הכנסה נוספת

העידןהמודרני מעודד במידה רבה "צריכה". "תרבות הצריכה" לא פוסחת עלמעמדות או רמות שכר.
שכיריםהמחזיקים בעמדות מפתח, כמו גם שכירים המשתכרים שכר מינימום, כולם "מצייתים"לתרבות המערבית המושתתת על צריכה ומזהה אותה עם "רמת חיים".

חלקממאפייניה של תרבות הצריכה ושפע ההיצע בא לידי ביטוי בכך ששאיפותיהם של שכיריםרבים לא תמיד עולים בקנה אחד עם הכנסתם. מצד אחד, זו טבעה של "שאפתנות כלכליתבריאה", אך מצד שני, הכנסה נוספת היא הדרך היחידה בה שכירים אלו יכולים ליישבאת שאיפותהם הכלכליות עם שכרם בהווה.

מטבע הדברם, היות והצורך ביצירת מקור הכנסה נוסף אינותלוי בדרג של השכיר, הכנסה נוספת תימדד באחוזים מהכנסתו החודשית או ההכנסה החודשיתהכוללת של בית האב המדובר. הכנסה של עד עשרות אחדות של אחוזים מההכנסה העיקריתיכולה להחשב "הכנסה נוספת", בעוד שמעבר לכך, יהיה מדובר כנראה במקורהכנסה עיקרי שני, עובדה שתשפיע מהותית על סדר היום של השכיר.

מקורות הכנסה נוספת במשק

עבודשכירים במשק המקור הטריוויאלי של הכנסה נוספת הוא מקום העבודה המסודר שלהם.
מקומותעבודה רבים לא תמיד מאפשרים "שעות נוספות" או לחילופין, מגבילים את מספרהשעות הנוספות המאושרות בהתאם לצורכי המערכת.

שכיריםאשר מעוניינים ביצירת הכנסה נוספת ואשר אינם יכולים לעשות כן במקום עבודתםהראשי, יכולים בהחלט לחפש מקור משני אשר יענה על צורך זה.
אחדהאפיקים המקובלים ליצירת הכנסה נוספת בתחום העיסוק הממוקד של בעל מקצוע הוא ייעוץ.
שכיראשר עבד תקופה ממושכת וצבר ידע ונסיון, יוכל למכור את הידע שלו במסגרת עצמאיתלגופים אשר

מעוניינים בשירותיו אך אינם יכולים או רוצים להעסיקובמסגרת של "שכיר".

לסיכום,שכיר בעידן הצריכה של העשורים האחרונים עשוי למצוא עצמו מחפש מקור הכנסה נוסף.
הכנסהנוספת שכזו עשוייה להתבצע במסגרת מקום העבודה של השכיר, בתפקיד נוסף או פרוייקטנוסף בצורת שעות נוספות.
ייעוץעשוי להיות פיתרון נוסף, אשר בנוסף, מאפשר לשכיר אפיק נוסף של התפתחות מקצועיתויצירת קשרים עסקיים עם לקוחות חדשים. כדאי לזכור שישנם מקומות עבודה אשר מגביליםאת עובדיהם בהסכם "אי תחרות", אשר עשוי להגביל את החירות המקצועית שלשכירים אשר בוחרים בייעוץ ליצירת הכנסה נוספת.

אודות הכותב: יצירת הכנסה נוספת עם "אומגה 3 הדור החדש"
http://www.omega3-ala.com/page114.asp
לא אהבתי (0)
כדי להגיב למאמר זה עלייך להתחבר למערכת: אני מחפש/ת עבודה | אני מעסיק/ה
אין תגובות למאמר זה.