התאמה מקצועית
מאת אוריאל | צפיות: 1,719 | תגובות: 0
התאמה מקצועית ושילוב מקורות היהדות בנושא

הצורך לעבודה ופרנסה החל משחר האנושות, על אדם הראשון נאמר "בזעת אפיך תאכל לחם"(בראשית) ואם אדם רוצה יותר מלחם, צריך להזיע יותר...

האדם מורכב: מנפש ,רוח ונשמה ,נפש-צורכי והנאות הגוף,רוח-המיצוי העצמי והיצירתיות,נשמה - חלק רוחני מהבורא שרצונה את קירבת הבורא וקיום מצוותיו .לכך, גם אם יהיה לאדם כסף רב לקיום כמה דורות אחריו, עדיין הוא זקוק לעבודה וליצירה על מנת למלא את החלק בנפשו הקרוי "רוח"/

אדם זקוק לפרנסה בכדי שיוכל לחיות את חייו ברמה סבירה ,היהדות לא מחנכת לחיות חיי עוני ומחסור אלא רק ליחידי סגולה ,כיעל ידי שאדם חי בעוני ,קשה לו להתפנות לחיי הרוח ולכל חוויות החיים ,מכיוון שהוא טרוד לספק לעצמו ולמשפחתו את צרכי הקיום הבסיסיים ,כמו כן, אם אדם יש לו עושר ונכסים רבים אין לו מנוחה, בגלל ש"מרבה נכסים מרבה דאגה"(אבות,ב,ז) וכן "השבע לעשיר אינו מניח לו לישון"(קהלת ה,יא).אף על פי כן רוב בני האדם יעדיפו את הבעיות של עודף כסף מהבעיות של חוסר כסף.


יעוץ להתאמה מקצועית

יעוץ לבחירה או להסבה מקצועית הנה אישית המתאימה עצמה לפי אופיו של האדם, כי כל אדם נולד עם תכונות וכישרונות שונים וכל אדם נמשך לעיסוק שונה מרעהו, כגון: אופי של פקיד אינו דומה לאופי של סוכן מכירות.אופי של שכיר אינו דומה לאופי של עצמאי ולכך יש קיום לעולם, כי על ידי כך ישנם אנשים שמספקים את כל צרכי הבריות לפי צרכי האנושות, נתאר לעצמנו עולם בו כל הבריות עוסקים בחשבונאות או במכירות ,עולם כזה לא יוכל להתקיים אפילו יום אחד. גם לאחר שיש זיהוי שלתכונותיו של האדם והתאמתו המקצועית ,צריכים להדריכו איך להצליח מבחינה מקצועית ואישית על ידי כתיבת קורות חיים מקצועיים ושיווקיים ,הכנתו לראיונות עבודה והכוונתו לקידום מקצועי,או לבניית עסק מצליח,חיזוק הביטחון העצמי שלו בכדי שהוא יוכל לשווק את עצמו ,כי אם הוא לא יאמין ביכולותיו, איך ישכנע את האחרים להאמין ביכולותיו וכישוריו.
אימון עסקי ההבדל בין עסק מצליח לעסק כושל הינו בהתנהגות העסקית של בעל העסק ובמידה שבעלי העסק ידעו לנהל את העסק בהתנהלות חכמה ומבוקרת ובשיווק נכון ,בעזרת ה' יגיעו להצלחה.זכרו: אין עסק כושל יש עסק שאינו מנוהל נכון.
התייחסות היהדות לעבודה היהדות מעריכה את חשיבות העבודה לאדם בשילוב של תורה, כפי שמובא "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" (תהילים קכ"ח).אין זו רק דאגה לפרנסה, אלא גם לתורה,כי "טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון" (אבות ב, ב) מכיוון שאין לו במה להחיות את נפשו הוא עלול להשיג מחייתו בדרכים לא ישרות וזו פגיעה בתורה עצמה, כמו כן על ידי שהוא לא מונח בתורה וגם לא במלאכה הדבר גורם לאדם לחטא-לשון החטאת המטרה-כי "הבטלה מביאה לידי שעמום ושעמום מביא לידי חטא". וכן מובא בתלמוד. רבי ישמעאל אומר על הפסוק "ואספת דגנך": "הנהג בהם מנהג דרך ארץ", כלומר לעבוד וללמוד. אבל רבי שמעון בן יוחאי אומר: "אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה"?אלא לדעתו יש לעסוק רק בלימוד תורה. הלכה כמי? אמר אביי: "הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם" (ברכות לה ב). הרי שדרך הרבים היא תורה ועבודה ודרך היחידים היא תורה בלבד.

כך מדייק המשנה ברורה: הרבה עשו כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם, אבל מיעוט עשו ועלתה בידם" (ביה"ל קנוד"ה סופה. ועיין ביה"ל רלא וביה"ל שו).


אם נתבונן באמרה הזאת "הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם" –לא נאמר שהלכה כרבי ישמעאל שצריכים לעסוק בתורה ומלאכה, אלא נאמר, הלכה פרקטית ומעשית לחיים ,הרבה ניסו רק ללמוד תורה ולא הצליחו לא בתורה וביראת שמים ולא בפרנסה והרבה שילבו בין השניים והצליחו בשניהם.

לסיכום:
ככל שנמצה את החלק היצירתי שקיים בנו מטבע ברייתנו בשילוב החלק הרוחני ונחייה ברמת חיים סבירה נוכל יותר להגיע לאושר בחיים.

אודות הכותב: אוריאל בלוי-רב,מרצה,מאמן ומגשר uribloy40@gmail.com
http://www.0545333386.area.co.il
כדי להגיב למאמר זה עלייך להתחבר למערכת: אני מחפש/ת עבודה | אני מעסיק/ה
אין תגובות למאמר זה.