מהו הליך שימוע לפני פיטורין תקין
מאת דיקלה | צפיות: 1,868 | תגובות: 0
המאמר עוסק מהם זכויות העובד בעת עריכת שימוע לפני פיטורין.

הליך השימוע- זכויות העובד לקיום הליך שימוע תקין

במאמר זה אדגיש עבורכם את זכויותיכם כעובדים בעת קיום שימוע לפני פיטורין.
ראשית אומר ואדגיש- אסור לפטר עובד ללא הליך שימוע כדין. חובת השימוע חלה על כל מעסיק שהוא, על כל עובד שהוא- לא משנה הוותק- בין אם חודש ובין אם שנים רבות.
כאשר מעסיק מחליט שאינו מרוצה מתפקודו של עובד עליו לפעול על פי הצעדים הבאים:
1. הודעה לעובד על השימוע- על המעסיק לשלוח זימון להליך שימוע לעובד. תאריך השימוע צריך להיות תוך זמן סביר אשר יקנה לעובד זמן להתכונן ולשקול אם להביא מישהו מטעמו. סביר זמן מדובר ב 24 שעות לכל הפחות.
*** מודגש, כי אין המעסיק יכול לעשות שינוי בתנאי עבודתו של העובד לפני ביצוע שימוע והחלטתו***
2. זימון השימוע בכתב- על הזימון להיות בכתב, ומפורט בעילות לפיטורין. המעסיק מחוייב להעלות את כל טענותיו, על כל מסמכיו ככל שיהיו לו. אל למעסיק להעלות עילות אחרות/נוספות בזמן השימוע אשר לא מפורטות בזימון לשימוע.
3. יום השימוע- בשיחת השימוע על המעסיק להעלות את הטענות שהועלו בכתב בזימון לשימוע אשר נשלח לעובד ועל העובד להתגונן/להעלות טענות נגדיות. המעסיק לא יכול להעלות טענות אחרות אשר לא נכתבו בזימון לשימוע .
4. נוכחות אדם נוסף בשימוע- על המעסיק לתת אפשרות לעובד להביא מי מטעמו- לדוגמא עורך דין לשימוע, על מנת לשמור על זכויותיו או לדוגמא באם חושש כי השימוע נעשה רק למראית עין וההחלטה בעניינו כבר ניתנה.
5. אי הגעה לשימוע- העובד יכול שלהחליט שלא להופיע לשימוע ו/או להגיש את טענותיו בכתב או לשלוח מי מטעמו.
6. פרוטוקול שימוע- על המעסיק למלא פרוטוקול שימוע.
7. לאחר שיחת השימוע -על המעסיק לשקול בלב נקי ונפש חפצה את המשך העסקתו של העובד.
8. קבלת החלטה- לכאן או לכאן- המשך העסקה או פיטורי העובד- על המעסיק להודיע לעובד סמוך למועד קבלת ההחלטה. אם החלטת החברה היא לפטר את העובד, יש להוציא לעובד מכתב פיטורים בכתב, בו יצויין הפרטים הבאים- תאריך המכתב המכתב, מועד הכניסה לתוקף של הפיטורים והנימוקים לפיטורים, האם נדרש לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. אם ההחלטה היא השארות העובד- עליו להודיעו כמה שיותר מוקדם להחלטה.


מוזמנים לפנות דרך המייל או דרך דף הפייסבוק.


דיקלה טיסמנצקי, עו"ד

אודות הכותב: דיקלה טיסמנצקי, עו"ד
http://https://www.facebook.com/msrdwdtysmnzqy/
כדי להגיב למאמר זה עלייך להתחבר למערכת: אני מחפש/ת עבודה | אני מעסיק/ה
אין תגובות למאמר זה.