העסקת בני נוער בחודשי הקיץ
מאת דיקלה | צפיות: 1,413 | תגובות: 0
המאמר עוסק מהם זכויות בני נוער בחודשי הקיץ בעבודתם

מאמר- זכויות הנוער העובד בחופשת הקיץ
אנו קרבים לסיום הלימודים, ורבים מבני הנוער מתחילים לחפש עבודה לקיץ-
לפניכם מאמר המסכם את זכויות הנוער- מה אסור, מה מותר, ואילו חובות חלות על המעסיק:
מיהו נער?- חוק עבודת הנוער קובע, כי ילד שטרם מלאו לו 15 שנה לא יועסק. ואולם, סעיף 2 א' לחוק קובע חריג אשר מתיר עבודה בחופשת לימודים רשמית לילד שמלאו לו 14 שנה בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.
כלומר ילד שמלאו לו 14 שנים יוכל לעבוד בחופשת הקיץ הקרובה.

עבודה בלילה- חל איסור מוחלט כי נוער יעבוד בלילה. שעת סיום עבודה לנוער תהיה עד השעה 22:00 בלילה.
• חריג: שר העבודה רשאי לאשר העבדת עובד עד השעה 23:00 במקומות עבודה שבו עובדים משמרות.

שעות עבודה- מותר לעבוד עד 40 שעות בשבוע ו 8 שעות ביום.
• חריג: במקום עבודה שמותר לעבוד מעל 8 שעות ליום- יותר לנער לעבוד יותר מ- 8 שעות עבודה, אך לא יותר מ-9 שעות ביום.

הפסקות: נער העובד6 שעות ומעלה זכאי להפסקה של 45 דקות לפחות, והפסקה רצופה של 30 דקות לפחות.
• לידיעתך- בהפסקה הארוכה של חצי שעה- הנער רשאי לצאת ממקום העבודה אלא אם נדרש להישאר בעבודה.

השתלמויות/ימי עיון/ימי הכנה- חובת המעביד התשלום בגין השתלמויות החל מהשעה הראשונה.

חופשה שנתית- זכאי הנער לחופשה שנתית בת 18 יום תלוי אחוזי משרה.

פנקס עבודה- נער לא יועסק אלא אם קיים על שמו פנקס עבודה על ידי שירות לתעסוקת הנוער.

אישור רופא- אישור רפואי מרופא כללי מהווה תנאי להעסקתו של נער.
• חריג: בעבודות מסוימות יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של נער.

שעות נוספות- חל איסור להעסיק נער מעל 40 שעות בשבוע.

נסיעות- בני נוער זכאים להחזר הוצאות נסיעה מהמעסיק עד 25.20 ש"ח ליום עבודה.

רישום שעות העבודה- חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעביד. הסבירו לבני הנוער את החשיבות לערוך רישום עצמאי של הימים והשעות בהם הם עבדו.

קנסות ועונשים -אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על-פי החוק.

תלוש שכר- על המעביד להעביר לידי הנער תלוש שכר מידי חודש.

חוק הודעה לעובד -חוק הודעה לעובד מטרתו להבהיר לעובד את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו. חובה למסור לנער אשר עובד במקום עבודה 30 ימים לפחות טופס הודעה לעובד אשר מפרט בין היתר את זהות המעביד והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה, עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר על העובד, גובה השכר לשעה של העובד, אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שלדעתכם יוכלו לסייע לכם ולעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת עבודתו.

מס הכנסה - נער שבשנת המס מלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 זכאי לנקודת זיכוי נוספת.

ביטוח לאומי - המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לכל נער העובד ומקבל שכר (עובד שטרם מלאו לו 18). התשלום הוא על חשבון המעביד, ואין לנכותו משכר הנער. הנער פטור מתשלום דמי ביטוח, ודמי הביטוח החלים על המעביד.
אודות הכותב: דיקלה טיסמנצקי, עו"ד
http://https://www.facebook.com/msrdwdtysmnzqy/
לא אהבתי (0)
כדי להגיב למאמר זה עלייך להתחבר למערכת: אני מחפש/ת עבודה | אני מעסיק/ה
אין תגובות למאמר זה.