הודעה על שינוי מועדי תשלום דמי ביטוח לאומי בעד עובד משק בית
מאת Abraham Timor | צפיות: 2,247 | תגובות: 0
הודעה על שינוי מועדי תשלום דמי ביטוח לאומי בעד עובד משק בית
הודעה על שינוי מועדי תשלום דמי ביטוח לאומי בעד עובד משק בית
ביום 8.3.2010 פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), התש"ע-2010 (להלן – התיקון), המתקנות את הוראות תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954 (להלן – התקנות).

ביום 8.3.2010 פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), התש"ע-2010 (להלן – התיקון), המתקנות את הוראות תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954 (להלן – התקנות).

עפ"י התיקון, תקופת תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק-בית היא שלושה חדשים (במקום שישה חודשים).

כמו כן, תוקנו מועדי תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק בית. המועדים שנקבעו בתיקון הם כלהלן:
(1) 20 באפריל – בעד החודשים ינואר עד מרס של אותה שנה;
(2) 20 ביולי – בעד החודשים אפריל עד יוני של אותה שנה;
(3) 20 באוקטובר – בעד החודשים יולי עד ספטמבר של אותה שנה;
(4) 20 בינואר – בעד החודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה הקודמת.
תחולת התיקון הינה על דמי ביטוח המשתלמים בעד עובד במשק בית בעד הרבעון שתחילתו לאחר יום תחילתן של תקנות אלה (8.3.2010) ולאחריו.
אודות הכותב: עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה
http://www.hilaporat.co.il
לא אהבתי (0)
כדי להגיב למאמר זה עלייך להתחבר למערכת: אני מחפש/ת עבודה | אני מעסיק/ה
אין תגובות למאמר זה.