תנאי שימוש במערכת "מאמרים" תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.


הגדרות כלליות:
- האתר www.jobmaster.co.il שיפרסם את המאמרים יקרא: "ג'וב מאסטר"
- מערכת המאמרים באתר ג'וב מאסטר תיקרא: "מאמרים"
- גולשים בג'וב מאסטר שהנם מעסיקים ו/או מחפשי עבודה שיפרסמו מאמרים יקראו: "המפרסם"
- תוכן המאמר שיכתב ויפורסם באתר ג'וב מאסטר ע"י המפרסם יקרא: "התוכן"


1. זכויות השימוש
השימוש במערכת המאמרים באתר ג'וב מאסטר מוגבל למשתמשים רשומים בלבד (מעסיקים ו/או מחפשי עבודה).

2. זכות יוצרים
2.1 מפרסם התכנים באתר ג'וב מאסטר מצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות על התוכן המפורסם, והוא מפרסם אותו בכפוף לתקנון האתר ותנאי השימוש במאמרים.
2.2 במקרים בהם יהיו מאמרים עם זכויות היוצרים שנויים במחלוקת, יוסרו המאמרים באופן מיידי מאתר ג'וב מאסטר ללא כל התראה.
2.3 אם הנכם מאמינים כי מאמרכם הועתק בצורה המפרה זכויות יוצרים, אנא צרו קשר עם אתר ג'וב מאסטר ונסיר את התוכן במהרה.

3. קישורים
ג'וב מאסטר אינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים במאמרים, ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תשא באחריות כלשהי בנוגע לאתרים אלו. אין לראות בקישורים הקיימים במאמרים המלצה לשימוש בהם והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.

4. פרסום תכנים ב-ג'וב מאסטר
4.1 בעלות - המפרסם מצהיר בזאת כי הוא כותב התוכן ו/או בעל זכויות היוצרים של התוכן אותו הוא מעוניין לפרסם באתר ג'וב מאסטר.
4.2 ג'וב מאסטר לא תשא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא זכויות היוצרים של התוכן המפורסם, האחראי הבלעדי הינו מפרסם התוכן.
4.3 רישיון - מפרסם התוכן באתר נותן בזאת את אישורו לאתר ג'וב מאסטר להציג, לפרסם, לערוך ולאפשר למשתמשי האתר להשתמש בתוכן בכפוף לתקנון האתר. ג'וב מאסטר רשאי להוסיף תוכן לחומר המפורסם (כגון לוגו או כל מזהה אחר) המעיד שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ ע"י ג'וב מאסטר.
4.4 שימוש בתוכן ע"י בעלי אתרים - בעלי אתרים רשאים לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר ג'וב מאסטר ללא אישור ממפרסם התוכן. במקרה של הפרת זכויות מפרסם התוכן, אחריות אכיפת ההפרה הינה של מפרסם התוכן בלבד ואין ל- ג'וב מאסטר צד בעניין.
4.5 יחסי הצדדים - שום דבר האמור בחוזה זה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים ו/או יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או סוכנות בין מפרסם התוכן ל- ג'וב מאסטר .
4.6 הגבלת אחריות - ג'וב מאסטר לא תשא באחריות כלפי המפרסם ו/או צד ג' כל שהוא, לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מפרסום התוכן באתר.
4.7 קישורים - כל הקישורים המופיעים בתוכן המפורסם ו/או בתיבת הקרדיט חייבים להיות פעילים כל זמן שהתוכן מפורסם באתר ג'וב מאסטר.
4.8 רשימת הקטגוריות באתר הנה דינמית, כך שמיון המאמרים עשוי להשתנות מעת לעת.
4.9 תקופת הפרסום - פרסום התכנים ב- ג'וב מאסטר הינו לתקופה בלתי מוגבלת וזאת מבלי לפגוע בזכויות של ג'וב מאסטר להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות עם המפרסם.
4.10 תנאי התקשרות - ג'וב מאסטר רשאית להפסיק את ההתקשרות עם מפרסם התוכן עם או ללא סיבה. במקרה זה ג'וב מאסטר תסיר את התוכן מהאתר ללא צורך בהודעה מוקדמת.
4.11 במקרה והמאמר שהוגש אינו תואם את הנחיות העריכה של אתר ג'וב מאסטר אנו עשויים לשנותו.

5. שימוש בתכנים המופיעים ב- ג'וב מאסטר
5.1 שימוש בתכנים - השימוש בתכנים המופיעים ב- ג'וב מאסטר הינו באחריות המשתמש בלבד. ניתן להשתמש בתכנים המופיעים באתר ג'וב מאסטר ללא אישור ממפרסם התוכן ו/או מהאתר וזאת בכפוף להסכם השימוש בתכנים.
5.2 שימוש לא חוקי - אין לעשות שימוש לרעה בתכנים המופיעים באתר ג'וב מאסטר לרבות שימוש לצורך פעולות לא חוקיות.
5.3 אחריות - ג'וב מאסטר אינו אחראי לדיוק ולשלמות התכנים המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר הינם באחריות משתמשי האתר בלבד. ג'וב מאסטר לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות נזקים ו/או הוצאות הנגרמות למשתמש בתוכן בעקבות השימוש בתוכן.
5.4 שינויים בתכנים - אין לבצע שינוי בתכנים הנלקחים מ- ג'וב מאסטר. יש להשתמש בתוכן ללא כל עריכה או תוספת לתוכן.
5.5 קישור - על העושה שימוש בתכנים מאתר ג'וב מאסטר להשאיר את הקישור ל- ג'וב מאסטר ובנוסף את הקרדיט של כותב התוכן כל זמן שהתוכן מפורסם.
5.6 לאתר ג'וב מאסטר יש את הזכות, אך לא את החובה, לנקוט בכל הפעולות הבאות, לפי שיקול דעתו הבלעדית של מנהל האתר, בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא מתן כל הודעה מוקדמת:
 • להגביל, להשעות או לבטל את גישתך אל כל או חלק כלשהו של השירותים שלנו.
 • לשנות, להשעות או להפסיק כל או חלק כלשהו של השירותים שלנו.
 • לסרב לפרסם, להעביר או להסיר כל חומר שאתה שולח אל האתר שלנו מסיבה כלשהי.
 • לחסום, להעביר או להסיר כל תוכן זמין באתרים שלנו.
 • להשבית את חשבונך, למחוק קבצים או כל מידע הקשור לחשבונך.
 • לקבוע נהלים ולהגביל שימוש באתר ג'וב מאסטר.


 • 6. פרטיות
  ג'וב מאסטר מתחייב שלא להעביר את המידע שהזין המשתמש במסגרת השימוש באתר לצד שלישי.

  7. תקנון
  ג'וב מאסטר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון ותנאי השימוש באתר בכל זמן וללא התראה מוקדמת, השינויים יעודכנו באתר ותוקפם יהיה מיד עם העלאתם לאתר.

  8. החוק החל וסמכות שיפוט
  מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מחוזה זה הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר במחוז תל-אביב אשר ידונו בעניין על פי הדין הישראלי.