Jobs in היחידה לאבטחה

Company size: 51-200
Industry: אבטחה וחקירות
Company profile:
החברה המובילה את שוק האבטחה הפרטי בארץ. מאבטחי החברה הינם יוצאי קרביות/מובחרות אשר בחרו לעסוק באבטחה איכותית ומקצועית בחברה הנותנת לעובדיה את התנאים והיחס הטובים ביותר בשוק. פועלת בעיקר במרכז הארץ ואזור השרון. חברה דינאמית בראש אחר.

This company is currently not hiring

The jobs on site are for both men and women