דרושים בחברת עיריית הרצליה

גודל חברה: 1001-5000
תעשייה: מדיניות ציבורית

להלן כל המשרות הפעילות בחברה זו

ממלא/ת מקום עו"ס קשישים
פורסם לפני 4 ימים לפי עיריית הרצליה
 • הרצליה ורמת השרון
 • משרה חלקית
 • נתון למשא ומתן
תיאור
דרוש/ה: ממלא/ת מקום עו"ס קשישים
החלפה בגין יציאה לחופשת לידה
תיאור התפקיד:
•עו"ס קשישים המטפל בלקוחות מבוגרים בכדי להביא לשיפור באיכות חייהם בעזרת טיפול פרטני,
בין דורי, קבוצתי וקהילתי
•מטפל בלקוחות מבוגרים/קשישים ובני משפחותיהם במטרה לשפר את תפקודם האישי והחברתי,
ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים עפ"י השיטות והמיומנויות
המקובלות במקצוע, פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והאגף לשירותים חברתיים
•קיום קשרים עם גורמי חוץ בקהילה למען קידום שירותים לאוכלוסייה המבוגרת
•משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתית וקהילתיות
•מקיים מפגשים ושיחות עם האוכלוסייה המבוגרת ובני המשפחה לצורך איתור וטיפול
•מקיים מפגשים ושיחות עם האוכלוסייה המבוגרת במוסדות ועורך שם ובבתי הקשישים ביקורים
לשם הבטחת המשכיות הטיפול
•נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם בפני הממונים עליו
•מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים (תלוי הכשרה)
•מבצע את עבודתו לפי תכניות עבודה, מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת
•מנהל רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש
•משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו
•מאתר, מזהה ומטפל בנושאי אלימות, ניצול והזנחה בקרב לקוחות פוטנציאליים
•מוציא אל הפועל תכניות טיפול
•מפעיל חוקים ותקנות רלוונטיים לצרכי טיפול
•הדרכה שוטפת תינתן במסגרת המחלקה
•כפיפות: מנהלת המחלקה לאוכלוסייה המבוגרת
דרישות
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
• תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה
להשכלה גבוהה, תשי"ח - 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור
בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור
או
תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה
סוציאלית מחוץ לישראל
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
כישורים ודרישות נוספות:
• ניסיון עם אוכלוסיית הקשישים – יתרון
• הכשרה לחוק ההגנה על חוסים ואפוטרופסות - יתרון
• שליטה בסביבה ממוחשבת ובתוכנת ה-office
• יכולת עבודה בצוות
• תודעה שרותית גבוהה
היקף משרה: 75%
הדרוג: דרוג עו"ס מתח דרגות: ט’ - ז’ עבור עו"ס עם מינוי לחוק ההגנה על חוסים ואפוטרופסות
י’ - ח’ עבור עו"ס ללא מינוי לחוק ההגנה על חוסים ואפוטרופסות
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות והמלצות.
הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך
וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך
דרושים בתחומים
רפואה ופארמה » עובד סוציאלי | מדעי החברה » עבודה סוציאלית
משרה מספר 6752823
עו"ס לטיפול ומניעה בילדים חשופים/נפגעי אלימות במשפחה
פורסם לפני 5 ימים לפי עיריית הרצליה
 • הרצליה ורמת השרון
 • משרה מלאה
 • נתון למשא ומתן
תיאור
דרוש/ה: עו"ס לטיפול ומניעה בילדים חשופים/נפגעי אלימות במשפחה
תיאור התפקיד:
• אבחון, הערכת מסוכנות ובניית תכנית הגנה לאוכלוסייה הנפגעת
• טיפול ישיר בילדים חשופים לאלימות ונפגעי אלימות (טיפול פרטני או דיאדי), במקביל להדרכה הורית
• שותפות בבניית תכנית טיפולית לילדים ולהורים ובוועדות הערכה ותכנון טיפול
• ייעוץ וליווי צוות המרכז בנושא ילדים נפגעים/ חשופים לאלימות ולעו"ס המשפחה באגף
• תיעוד תהליכי הטיפול והערכה
• קשר עם גורמי טיפול ושירותים בקהילה הקשורים לילד ולמשפחה בהתאם לצורך
• ביצוע תכנית מניעה
• כפיפות: מנהלת המרכז לשלום המשפחה
דרישות
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
• תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה
להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור
בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור
או
תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה
סוציאלית מחוץ לישראל
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
• ניסיון תעסוקתי של 3 שנים לפחות כעו"ס
כישורים ודרישות נוספות:
• תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית - יתרון
• הכשרה וניסיון בטיפול ישיר בילדים במצבי סיכון - יתרון
• הכשרה בהדרכה הורית- יתרון
• הכשרה בטפול באלימות במשפחה / עיבוד טראומה- יתרון
• מחויבות לעבודה בשעות אחה"צ
• כישורים בינאישיים לעבודה בצוות
• נכונות לצאת לקורס יעודי מטעם משרד הרווחה
היקף משרה: 75%
דרוג: עו"ס דרגה: י’- ח’
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש,
רח’ בן גוריון 22 הרצליה, בפקס או במייל המופיע באתר של עיריית הרצליה
עד ליום 26/08/2019.
*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל - במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,
יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ( בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון email אחר).
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
דרושים בתחומים
רפואה ופארמה » עובד סוציאלי | מדעי החברה » עבודה סוציאלית
משרה מספר 6750766
חשמלאי/ת מוסמך/כת
פורסם לפני 5 ימים לפי עיריית הרצליה
 • הרצליה ורמת השרון
 • משרה מלאה
 • נתון למשא ומתן
תיאור
מכרז פנים/חוץ מס’ 159/2019
אגף תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה ) - מחלקת חשמל ומאור רחובות
דרוש/ה: חשמלאי/ת מוסמך/כת
תיאור התפקיד:
• עבודות חשמל במחלקת חשמל ומאור רחובות
• טיפול בתקלות תאורה
• טיפול במפגעים בעמודי תאורה וכבלי חשמל קרועים
• ממשקי עבודה מול המוקד העירוני, חברת חשמל ותושבי העיר
• העבודה מבוצעת גם בימים ושעות בלתי שגרתיים עפ"י הצורך, הגעה לטיפול בתקלה תוך
זמן קצר מקבלת ההודעה
• כפיפות: מנהל מחלקת חשמל ומאור רחובות
דרישות
תנאי סף:
• תעודת חשמלאי מוסמך לפחות, מטעם משרד העבודה והרווחה
(או אחת מהחלופות המוכרות ע"י משרד העבודה והרווחה לצורך קבלת רישיון חשמלאי מוסמך לפחות)
• רישיון חשמלאי מוסמך לפחות - בתוקף
• רישיון נהיגה בתוקף
• אישור הדרכת בטיחות עבודה בגובה בתוקף בתחומים הבאים: למבוא, עבודה מעל סולמות,
במות הרמה מתרוממות, סל הרמה, גגות
או
התחייבות לעבור הדרכה זו ולסיימה בהצלחה
• העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001 .
כישורים ודרישות נוספות:
• ניסיון מוכח בעבודות חשמל ותאורת רחוב - יתרון
• רישיון נהיגה על משאית עד 15 טון - יתרון
• מוכוונות שירותית גבוהה
• יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות
• אמינות ומהימנות
• נכונות וזמינות לעבוד בימים ושעות בלתי שגרתיים עפ"י צורך
היקף משרה: 100%
דרגה: 6-8 בדירוג מנהלי או בדרוג מקביל
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש,
רח’ בן גוריון 22 הרצליה, בפקס או במייל המופיע באתר העירוני של עיריית הרצליה עד ליום 26/08/2019 .
**בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל - במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,
יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ( בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון email אחר).
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
דרושים בתחומים
חשמל » חשמלאי מוסמך
משרה מספר 6750739
עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים
פורסם לפני 5 ימים לפי עיריית הרצליה
 • הרצליה ורמת השרון
 • משרה מלאה
 • נתון למשא ומתן
תיאור
דרוש/ה: עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים
תיאור התפקיד:
• עו"ס מטפל במבוגרים, נשים וגברים, על רצף ההתמכרות לסמים, אלכוהול, הימורים והתמכרות התנהגותית במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי
• טיפול פרטני ישיר ועקיף והפניה למסגרות ושירותי טיפול מתאימים .
• ייזום וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום פיתוח שירותי טיפול לאוכלוסיות היעד
• הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות לנפגעי התמכרויות
• מתן ייעוץ לעובדי האגף לשירותים חברתיים בנושא טיפול במתמכרים
• ניהול רישום ומעקב אחר תכניות התערבות בתיק לקוח ממוחשב ודיווח לממונה בכתב ובעל פה
• עבודה טיפולית על פי התקנות והנהלים של משרד הרווחה
• הפעלת חוקים ותקנות רלוונטיים לצרכי התערבות
• ביצוע משימות אגפיות ככל שיידרש
• כפיפות: מנהלת מחלקת פרט ומשפחה
דרישות
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
• תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה
להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור
בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור
או
תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה
סוציאלית מחוץ לישראל
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
• ניסיון כעו"ס בעבודה טיפולית של שנתיים לפחות עם מתמכרים
כישורים ודרישות נוספות:
• ניסיון טיפולי עם נפגעי אלכוהול - יתרון
• קורס טיפול בהתמכרויות – יתרון
• יכולת ונכונות לעבודה גם בשעות אחה"צ (יום אחד לפחות, בהתאם לימי העבודה האפשריים באגף)
• יכולת עבודה בצוות
• יכולת לעבודה בשיתוף עם גורמי טיפול נוספים
• התחייבות להשתתף בקורס של משרד הרווחה לטיפול באנשים על רצף ההתמכרויות, סיום הקורס וקבלת תעודה הינם תנאי להמשך העסקה
• התחייבות להשתתף בהשתלמויות הקשורות לתפקיד
היקף משרה: 75%
דרוג: עו"ס מתח דרגות: י’- ח’
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש,
רח’ בן גוריון 22 הרצליה, בפקס או במייל המופיעים באתר העירוני של עיריית הרצליה עד ליום 26/08/2019.
*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל - במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,
יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ( בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון email אחר).
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
דרושים בתחומים
רפואה ופארמה » עובד סוציאלי | מדעי החברה » עבודה סוציאלית
משרה מספר 6750723
ממלא/ת מקום מנהל/ת מדור שרותי חירום
פורסם לפני 6 ימים לפי עיריית הרצליה
 • הרצליה ורמת השרון
 • משרה מלאה
 • נתון למשא ומתן
תיאור
דרוש/ה: ממלא/ת מקום מנהל/ת מדור שרותי חירום
מילוי מקום בגין יציאה לחופשה מיוחדת
תיאור התפקיד:
•הכנת הרשות המקומית, בשיתוף מנהל מערך החירום העירוני, לפעולה בעת אירוע חירום ובשעת חירום, לרבות ארגון הנהלים, ביצוע פרויקטים, הכנת משימות, הכנת מתקנים ורכישת ציוד מתאים
•קישור ותיאום בין כלל הגורמים העוסקים בשרותי חירום ברשות המקומית
•ריכוז הכנת התכנית השנתית "משק לשעת חירום" בתיאום עם מנהל מערך החירום העירוני
ובהתאם להנחיותיו
•אחריות על שיבוץ כ"א בחירום בהתאם למכלולים
•ריכוז ביצוע תכנית העבודה לארגון, הכשרה ותרגול המערך המקומי לקליטת מפונים והטיפול בתחנה לריכוז חללים, בתיאום עם מרכז פס"ח מחוזי
•קישור, תיאום וטיפול בכל הקשור בהדרכת ותרגול עובדי הרשות המקומית בנושאי חירום
•ייצוג הרשות המקומית בנושאי חירום בפני משרדי הממשלה, משטרת ישראל, מל"ח, רשויות פס"ח וגורמים נוספים העוסקים בנושאי חירום
• טיפול בנושא ההתנדבות לשעת חירום/משק לשעת חירום/קליטת מפונים וטיפול בחללים - ריכוז הדרישות לכוח אדם מתנדב ולרשימות מתנדבים, הפניית כוח אדם מתנדב לפעילות הדרכה למתנדבים בהתאם לצרכים ובתיאום מלא עם הממונה על שרותי ההתנדבות ברשות המקומית
•מרכז ומתאם את אחזקת ציוד משק לשעת חירום כולל ציוד לקליטת מפונים, מפקח ומוודא שהציוד
ישמש לייעודו בלבד
•כפיפות: מנהל אגף תב"ל (מנהל מערך החירום העירוני)
דרישות
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
•תעודת בגרות מלאה לפחות (יש לצרף תעודות המעידות על השכלה מתאימה)
•רישיון נהיגה בתוקף
•המועמד שייבחר יידרש להציג העדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א -2001
כישורים ודרישות נוספות:
•ניסיון בתחום הרלוונטי - יתרון
•שירות כקצין/נה בצה"ל, משטרה או שירות בתי הסוהר - יתרון
•כושר ארגון, הפעלה ופיקוח
•כושר הדרכה וייעוץ
•כושר שיקול ושיפוט נבון וניהול משא ומתן
•ידיעת השפה העברית על בוריה, כושר הבעה בכתב ובעל פה
•יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות
היקף משרה: 100%
דרגה: 7-9 בדרוג מנהלי או בדרוג מקביל
** תחילת העסקה באמצעות חברת כ"א
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות והמלצות לכתובת המייל:
*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל - במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה, יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ( בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון email אחר).
הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
דרושים בתחומים
מנהלה ומזכירות » איש אדמיניסטרציה
משרה מספר 6749314
רכז/ת תעסוקה (בתכנית תעסוקה להורים עצמאיים)
פורסם לפני 11 ימים לפי עיריית הרצליה
 • הרצליה ורמת השרון
 • משרה חלקית
 • נתון למשא ומתן
תיאור
מתן ליווי אימוני- תעסוקתי (פרטני וקבוצתי) קצר מועד, לצורך השתלבות הפרט בשוק העבודה
תיאור התפקיד:
• ניהול תהליכי ליווי ואימון אישי קצרי מועד של לקוחות התכנית
• אבחון וניתוב הלקוחות להמשך מענים
• סיוע וליווי בשלבי בקשת העבודה (ג’וב קלאב, קו"ח, ראיון עבודה וכד’)
• ליווי ומעקב אחר המשתלבים בעבודה תוך שמירת קשר עמם ועם מעסיקיהם לאורך שנה
• כפיפות: רכזת "המועדון הכלכלי"
דרישות
דרישות התפקיד :
תנאי סף:
• תואר אקדמי מושלם בתחומי מדעי החברה והרוח אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל
• ניסיון בתחום התעסוקה
• ניסיון בליווי תהליכים אישיים
כישורים ודרישות נוספות:
• הכרות עם אוכלוסיות בעלות חסמים תעסוקתיים- יתרון
• יחסי אנוש מצוינים
• יכולת ונכונות לעבודה גם בשעות אחה"צ
היקף משרה: 50%
דרגה: 37-39 בדרוג המח"ר
**העסקה באמצעות חברת כ"א
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות למייל המופיע באתר העירוני של עיריית הרצליה.
הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך
וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך
דרושים בתחומים
מדעי החברה » יועץ תעסוקתי
משרה מספר 6732375
עו"ס תעסוקתי/ת (בתכנית תעסוקה להורים עצמאיים)
פורסם לפני 11 ימים לפי עיריית הרצליה
 • הרצליה ורמת השרון
 • משרה חלקית
 • נתון למשא ומתן
תיאור
דרוש/ה: עו"ס תעסוקתי/ת (בתכנית תעסוקה להורים עצמאיים)
קידום השתלבותם של אוכלוסיות רווחה בשוק העבודה, באמצעות חיזוק המסוגלות האישית והעצמת כוחותיהם ומשאביהם האישיים והמשפחתיים.
תיאור התפקיד:
• ליווי פרטני בקונטקסט משפחתי ממוקד תעסוקה
• איתור צרכים ועריכת אבחון מעמיק של חסמים מול כוחות ואפשרויות
• ביצוע התערבות טיפולית ממוקדת תעסוקה אל מול משפחות ויחידים בעלי חסמים מורכבים ומדדים נמוכים מבחינת המסוגלות התעסוקתית
• עבודה סינרגטית ובנית תכנית התערבות משותפת עם עו"ס המשפחה
• הפניה למיצוי זכויות ממוקד במידת הצורך
• כפיפות: מנהלת המחלקה למשאבי קהילה ו/או לרכזת "המועדון הכלכלי"
דרישות
תנאי סף:
•תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה
להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור
או
תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה
סוציאלית מחוץ לישראל
•רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
•ניסיון של שנה אחת לפחות בטיפול פרטני (כעו"ס)
כישורים ודרישות נוספות:
•הכרות וניסיון בתחום התעסוקה – יתרון
•יחסי אנוש מצוינים
•יכולת להוביל תהליכי שינוי
•יכולת עבודה בצוות רב מקצועי
•יכולת ונכונות לעבודה גם בשעות אחה"צ
היקף משרה: 50%
דרוג: עו"ס דרגה: י"א - ט’
**העסקה באמצעות חברת כ"א
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות למייל המופיע באתר העירוני של עיריית הרצליה.
הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך
וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך
דרושים בתחומים
מדעי החברה » עבודה סוציאלית | רפואה ופארמה » עובד סוציאלי
משרה מספר 6732114
ממלא/ת מקום עו"ס משפחות וילדים בסיכון
פורסם לפני 11 ימים לפי עיריית הרצליה
 • הרצליה ורמת השרון
 • משרה חלקית
 • נתון למשא ומתן
תיאור
מילוי מקום בגין יציאה לחופשת לידה
תיאור התפקיד:
•טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי , ע"י יעוץ , טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע, הכל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והאגף לשירותים חברתיים
•השתלבות בצוות חוק הנוער
•פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד
של מוסדות אלה (שלוחה)
•שפור מצבן של אוכלוסיות המטופלות באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות
•קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול
•קיום קשר עם לקוחות במוסדות ועריכת ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול
• נקיטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם בפני הממונים
•הפעלה, הדרכה והנחיית עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל/ה הכשרה מתאימה לכך)
•כתיבת דוחות, ניהול רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש
•השתתפות בוועדות ובדיונים, בהתאם להנחיות הממונים
•בניית תכניות טיפול ויישומן לרבות תכניות לאור החוק ובמסגרת החוק לילד ולמשפחתו
•ניהול תיקיית הלקוחות בתכנת מחשב מותאמת
•כפיפות: למדריך - ראש צוות
דרישות
דרישות התפקיד :
תנאי סף:
•תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה
להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור
או
תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה
סוציאלית מחוץ לישראל
•רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
כישורים ודרישות נוספות:
•ניסיון בעבודה או בהכשרה במחלקת רווחה- יתרון
•מינוי לחוק הנוער - יתרון
•ניסיון קודם בתחום הטיפול במשפחות נוער וילדים בסיכון-יתרון
•אמינות ומהימנות אישית
•עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ
•יחסי אנוש טובים
•יכולת עבודה בצוות
•יוזמה
היקף משרה: 80%
דרוג: עו"ס דרגה: ט’ - ז’ עבור עו"ס עם מינוי לחוק נוער
י"א - ט’ עבור עו"ס ללא מינוי לחוק נוער (ועד לקבלת המינוי)
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות למייל המופיע באתר העירוני של עיריית הרצליה.
הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך
וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך
דרושים בתחומים
מדעי החברה » עבודה סוציאלית | רפואה ופארמה » עובד סוציאלי
משרה מספר 6732106
עובדים למערכת הספריות בהרצליה
פורסם לפני 11 ימים לפי עיריית הרצליה
 • הרצליה ורמת השרון
 • משרה מלאה, משרה חלקית, משמרות
 • נתון למשא ומתן
תיאור
עובדים למערכת הספריות בהרצליה
מתן שירותי ספריה במגוון תפקידים בספריה העירונית/סניפים/ספריות בתי ספר
דרישות
תנאי סף:
• תואר אקדמי מושלם* אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל
• העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001
כישורים ודרישות נוספות:
• תואר בתחום המידענות/ספרנות ו/או תעודת ספרן/מידען מורשה - יתרון
• הכרת תוכנות אופיס, יכולת למידה מהירה של תוכנות חדשות
• הכרת הספרות היפה, ספרות העיון וכתבי העת היוצאים לאור בארץ ובעולם
• שליטה מושלמת בשפה העברית, ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה
• יכולת עבודה עצמאית ובצוות
• יחסי אנוש טובים
רשאי להגיש מועמדות מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות (לעניין תואר אקדמי מושלם ומוכר):
א. תעודת סמיכות לרבנות ( "יורה יורה" ) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
ב. - אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל 18 .
- מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
שתיים משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.
ג. הנדסאי/טכנאי רשום, בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012
ובכפוף לחוזרי מנכ"ל 1/2014, 7/2016.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות והמלצות.
הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך
וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך
דרושים בתחומים
הוראה והדרכה » ספרנות | מנהלה ומזכירות » ספרן / מידען
משרה מספר 6642797
ממלא/ת מקום פקיד/ת קבלת קהל
פורסם לפני 11 ימים לפי עיריית הרצליה
 • הרצליה ורמת השרון
 • משרה מלאה
 • נתון למשא ומתן
תיאור
מילוי מקום בגין יציאה לחופשת לידה
תיאור התפקיד:
•מתן מענה פרונטאלי ומענה בכתב לפניות תושבים בנושא ארנונה ואישורים לרשם המקרקעין
•קבלת תשלום (קופה)
•כפיפות: מנהלת מדור אישורים לטאבו
דרישות
תנאי סף:
•תעודת בגרות מלאה לפחות – יש לצרף תעודות המעידות על השכלה מתאימה
כישורים ודרישות נוספות:
•יכולת ניסוח בעל פה ובכתב ברמה גבוהה
•תודעת שירות גבוהה
•יכולת עבודה תחת לחץ
•הכרות עם מערכת האוטומציה - יתרון
היקף המשרה: 100% דרגה: 5-7 בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל
זמינות מיידית לתחילת עבודה
שעות עבודה: ימים א’, ג’, ד’, ה’ מ- 8:00 ועד 16:00.
יום ב’ משעה 8:00 ועד 18:00
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות והמלצות
הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך
וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך
דרושים בתחומים
מנהלה ומזכירות » פקידות
משרה מספר 6614286
המשרות באתר מיועדות לנשים וגברים כאחד
מה זה משרה בלעדית?
זו משרה שהמעסיק החליט לפרסם אך ורק באתר ג'וב מאסטר,
כלומר פרטי המשרה וההתקשרות עם הגורם המגייס ידועים אך ורק לג'וב מאסטר.
חשוב להבהיר!
לאתרים שמעתיקים משרות ללא אבחנה מג'וב מאסטר, לרוב אין את פרטי ההתקשרות האמיתיים של איש/ת הקשר שאחראי על הגיוס בארגון למשרה זו.