Jobs in Nipendo Ltd

Company size: 11-50
Industry: טכנולוגית מידע ושירותים
Company profile:
ניפנדו הנה חברת סטארטאפ מבטיחה, המספקת פתרון מהפכני בתחום של אוטומצית תהליכי שרשרת אספקה ונמצאת בתקופת צמיחה מואצת. ניפנדו המובילה בפיתוח פלטפורמות במחשוב ענן ומתמחה בפתרון לניהול תהליכי שרשרת אספקה אוטומטים בין שותפים עסקיים.

This company is currently not hiring

The jobs on site are for both men and women