Jobs in פאנל ויו

Company size: 2-10
Industry: אינטרנט
Company profile:
PanelView מסייעת בתהליך קבלת ההחלטות של חברות, ארגונים וגופים שונים במשק הישראלי באמצעות ביצוע מחקרי שוק בפלטפורמה אינטרנטית - סקרים. PanelView מפעילה פאנל גולשים המייצג את אוכלוסיית הגולשים בישראל, ומשקף את נקודת מבטם של הצרכנים והלקוחות בנושאים שונים. החברה בבעלות חברות המחקר המובילות: מידע שיווקי ו-Market Watch שבבעלות חברת המחקר הבינלאומית Ipsos ועובדת לפי הסטנדרטים המחמירים לפאנל גולשים אותם הציב ESOMAR ארגון מכוני המחקר הבינלאומי.

This company is currently not hiring

The jobs on site are for both men and women