Jobs in MVP- משאבי אנוש

Company size: 2-10
Industry:
Company profile:
חברת MVP משאבי אנוש הינה חברת השמה מקצועית, המתמחה בהשמת עובדים בתעשייה. החברה מתמחה במקצועות מגוונים בתעשייה כגון : הנדסה, פרויקטים , מקצועות מטה ושטח ותפקידים מורכבים בתעשייה בתחומים האלקטרו -מכאניים.

This company is currently not hiring

The jobs on site are for both men and women