Jobs in עופרה בן ארי השמת בכירים

Company size: 2-10
Industry: משאבי אנוש
Company profile:
עפרה בן ארי מתמחה באיתור ובהשמה של מישרות בכירות ומובילות באירגונים. עפרה הקימה וניהלה את חטיבת הגיוס וההשמה של פילת בצפון הארץ וכן כיהנה כסמנכ"ל השיווק של פילת ישראל. עם ניסיון של למעלה מ-15 שנים בתחום, יצרה עפרה קשת רחבה של קשרים אישיים עם בכירים ומקבלי החלטות בארגונים שונים, קשרים המאפשרים לה הכרות עם הלקוחות, התרבות האירגונית והתמהיל האנושי ומסייעים בסופו של דבר ליצירת התאמה מכסימלית בין המועמד לאירגון.

This company is currently not hiring

The jobs on site are for both men and women